25 Mart 2012 – Barınma Hakkı Meclisi ve Danışma Kurulu Toplanıyor – Ankara

BARINMA HAKKI MECLISI VE DANIŞMA KURULU TOPLANIYOR
 
          Bizler; ülkemizin sermaye saldırıları altındaki farklı kentlerinin yoksul mahallelerinden gelen, barınma hakkı ihlaline uğramış ve bu ihlallere karşı mücadele eden yurttaşlar olarak, Barınma Hakkı Kongresi’nde bir araya gelmiştik.
           Barınma Hakkı Kongresi’nde, ülkemizde kentlere, yaşam alanlarına, mahallelere ve doğaya yönelik saldırıların daha da yaygınlaşacağı ve Barınma Hakkı ihlallerinin daha da artacağı bir döneme girilmekte olduğunu, böyle bir ortamda, barınma hakkı mücadelesi veren yurttaşlarımızın örgütlenmesinin ülke sathına yayılarak güçlendirilmesi; bu mücadelelerin meşru temsiliyetinin yaratılması; barınma hakkı mücadelesinin etkin biçimde sürdürülmesi ve bugüne kadar parça parça verilen mücadelelerin birliğinin oluşturulması için, Barınma Hakkı Türkiye Meclisi kurulmuştu.
         AKP’nin neo-liberal belediyecilik anlayışıyla “Kentsel Dönüşüm” adıyla yürütülen bu saldırı, şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yeni yasal düzenlemeler ile çok daha ciddi boyutlara taşımak istenmektedir.
 
Başta İstanbul ve Ankara gibi büyük kentler olmak üzere, özellikle yoksul emekçi kentlilerin yaşamları ve hakları, sermayenin çıkarları uğruna yok sayılmakta; binlerce insan evlerinden, mahallelerinden sürülmek istenmektedir.
 
        Bunun karşısında bizler, barınma hakkımızı ve insanca bir kentte yaşama hakkımızı ortak mücadelemizle elde edeceğimiz bilinciyle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Barınma Hakkı Meclisi ve Danışma Kurulunu topluyoruz.
 
 
Tarih : 25.03.2012 Pazar
Yer    : Mimarlar Odası (5.kat)
           Konur Sokak
Saat  : 10.00
 
 
Barınma Hakkı Meclisi
Türkiye Yürütmesi