23-24 Mayıs 09 – 2. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu – İstanbul

Tarih: 23-24 Mayis 2009 Cumartesi – Pazar

Yer: Boğaziçi Üniversitesi – Uçaksavar Kampusu – İstanbul

Türlerin Kökeni’nin Yayinlanmasinin 150. Yılında II. Evrim, Bilim ve Egitim Sempozyumu

KAYIT VE BiLGi iÇiN: http://www.evrimsempozyumu.org

Çağrı Metni

Türlerin Kökeni’nin Yayınlanmasının 150. Yılında II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Evrim düşüncesi, Charles Darwin’ in Türlerin Kökeni Üzerine adlı eserinin 1859 yılında yayımlanmasıyla birlikte tarihte ilk kez bilimsel temele kavuştu. Aradan geçen 150 yıl boyunca bilimin yoğun sorgulamasından başarıyla çıkan ve yeryüzündeki canlı çeşitliliğini en iyi şekilde açıklayan evrim kuramı, özellikle 20. yüzyıl boyunca keşfedilen yeni taşıllar ve bilimin her dalında yapılan çalışmalarla daha da güçlü konuma geldi. Dahası evrimsel bilgi birikimi, tıp, tarım, doğal hayatı koruma gibi çok çeşitli alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin önünü açtı.

Charles Darwin’ in somutlaştırdığı evrim kuramı, ortaya atıldığından bu yana evrim ve bilim karşıtlığının hedefi olmuştur. Bu bağlamda evrime ve bilime karşı yürütülen çok yoğun kampanyalar sonucunda bilimsel gerçeklerin geniş toplum kesimlerine ulaşımı engellenmektedir. Ne yazık ki ülkemizde de durum farklı değildir. Bilim karşıtlığına 1985 yılında öğretim programlarında yer verilmeye başlanmış ve Türkiye 2000’li yıllarda Dünya’da ilk ve orta öğretimde bilimsel yöntemi yanlış öğreten tek laik ülke olarak ön plana çıkmıştır. Hatta, inanç ile bilim insan düşüncesinin birbiri ile çatışan karşıt ürünleriymiş gibi tanıtılarak, toplumun değer yargıları üzerinden yoğun bir kampanya yürütülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, 34 çağdaş ülke arasında yapılan bir çalışmada evrim ve bilimin benimsenmesi açısından Türkiye, son sırada yer almaktadır.

Evrim, bilim ve toplumsal gelişme arasında sıkı bir ilişkinin olduğu yadsınamaz. Bu gerçekten yola çıkarak, “doğal seçilim yoluyla evrim” kuramını bizlere ilk tanıtan ‘Türlerin Kökeni Üzerine’ kitabının yayımlanmasının 150. yılında “II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu”nu düzenliyoruz. Konunun uzmanı bilim insanları ile eğitimcilerin konuşmacı olarak yer alacağı sempozyumda, hem evrim kuramı ayrıntılı olarak tanıtılacak, hem de çeşitli alanlardaki uygulamaları ele alınacaktır. Sempozyum aracılığı ile kuramı ve bilimsel düşünceyi kamuoyuna doğru şekilde tanıtmayı, toplum-bilim bağının güçlendirilmesini, mevcut önyargıların yıkılmasını ve ülkemizin ilerlemesine ve aydınlanmasına katkı sunmayı
amaçlamaktayız.

Sempozyum Programı

I. Gün
00:05 09:30 09:35 Açılış Konuşması – İzge Günal

Evrime Giriş

00:30 09:35 10:05 “Wallace-Darwin’den Bugüne Evrim: Evrimsel Genetik” Ergi Deniz Özsoy
00:30 10:05 10:35 “Darwin ve fosilleri: Evrimin Kanıtları” Mehmet Sakınç
00:15 10:35 10:50 Sorular
00:05 10:50 10:55 Ara

Evrimsel Düşüncenin Tarihi ve Evrim Felsefesi

00:20 10:55 11:15 “Bilimsel Felsefe, Bilimsel Kuramlar ve Evrim Kuramı” Yaman Örs
00:20 11:15 11:35 “Darwin’e Kadar Evrim Görüşleri” Celal Şengör
00:20 11:35 11:55 “Farklı Bilim Paradigmaları Bağlamında Evrim” Zeki Apaydın
00:20 11:55 12:15 “Tasarım Argümanı” Güncel Önkal
00:20 12:15 12:35 Sorular
01:20 12:35 13:55 Öğle arası

Günlük Yaşamımızda Evrim ve Evrime Örnekler

00:20 13:55 14:15 “Evrimin insanlarda gözlenmesi ve insanla ilgili evrim uygulamaları” Aslı Tolun
00:20 14:15 14:35 “Kanser, Bağışıklık Sistemi ve Evrim” Şevket Ruacan
00:20 14:35 14:55 “Moleküler Sitogenetik ve Evrim” Oğuz Altungöz
00:20 14:55 15:15 “Türkiye’de Mağara Yarasalarının Moleküler Ekoloji, Evrim ve Korunması” Raşit Bilgin
00:20 15:15 15:35 Sorular
00:05 15:35 15:40 Ara

Evrim ve Diğer Disiplinler

00:20 15:40 16:00 “Bir Fizikçi Gözü ile Evrim” Ayşe Erzan
00:20 16:00 16:20 “Evrenin Evrimi” Kerem Cankoçak
00:20 16:20 16:40 “Yerküre’nin Evrimi” Ferhat Özçep
00:20 16:40 17:00 Sorular

Toplumda Evrim Tartışması

00:20 17:00 17:20 “Feleğin Çeperinden Geçen Kuyrukluyıldız: Evrenin Merkezinden Yolculuk” Yavuz Ekşi
00:20 17:20 17:40 “Türk Toplumu’nun Evrim Fikrine İlişkin Profili” Oğuz Özdemir
00:20 17:40 18:00 “Türkiye Basınında Evrim Haberlerinin Temsili” Gülseren Adalı, Murat Gülsaçan, Ömer Gökçümen
00:20 18:00 18:20 Sorular

II. Gün

Evrimsel Düşüncenin Tarihi ve Evrim Felsefesi (devam)

00:20 09:30 09:50 “Evrim Felsefesi” Vural Yiğit
00:20 09:50 10:10 “İslam Klasik Çağında Varlık ve Oluşa Farklı Yaklaşımlar” Hasan Aydın
00:20 10:10 10:30 “Evrim ve İnsan Doğası” Mehmet Elgin
00:20 10:30 10:50 Sorular
00:05 10:50 10:55 Ara

Evrim ve Diğer Disiplinler (devam)

00:20 10:55 11:15 “Evrim Kavramının Ortaya Çıkarttığı Bir Bilim Dalı-Arkeoloji” Mehmet Özdoğan
00:20 11:15 11:35 “Evrimin Nicel Ölçütü” Esat Rennan Pekünlü
00:20 11:35 11:55 “Evrimsel Açıdan Psikopatoloji” Hakan Karaş
00:20 11:55 12:15 Sorular
01:20 12:15 13:35 Öğle arası

Evrim Öğretimi

00:30 13:35 14:05 “Teaching About Evolution: How And Why” Douglas Futuyma
00:20 14:05 14:25 “Darwin Yılında Türkiye’de Biyoloji ve Evrim Eğitimi” Aykut Kence
00:20 14:25 14:45 “AKP Dönemi Evrim Öğretimi” Şirin Öztürkler, Nazlı Somel
00:20 14:45 15:05 “Türkiye’de Biyoloji Öğretimi ve Evrim” Sema Ergezen
00:20 15:05 15:25 “Geleceğin Eğitimcileri: ‘Evrim Sadece Bir Teori’ ” Çiçek Dilek Özyeral- Bakanay
00:20 15:25 15:45 “Bir Fen Dersi projesi: Kuşlarda Ayak Adaptasyonu” Barış Savaş
00:20 15:45 16:05 Sorular
00:05 16:05 16:10 Ara

Günlük Yaşamımızda Evrim ve Evrime Örnekler (devam)

00:20 16:10 16:30 “Primate evolution” Philipp Khaitovich
00:20 16:30 16:50 “Böceklerde Direncin Evrimi” Kahraman İpekdal
00:20 16:50 17:10 “Prion Hastalıkları ve Prionların Evrimi” Cemal Ün
00:20 17:10 17:30 “Omurgalılarda İşitme Duyusunun Evrimi” Özgür Genç
00:20 17:30 17:50 “Evrim, İnsan Vücudu ve Tıp” Murat Kınıkoğlu
00:20 17:50 18:10 Sorular
00:15 18:10 18:25 Kapanış Konuşması – Erhan Nalçacı