21 Şubat 09 – FORUM: Mimarlığın Dönüşümü ve Özel Sektörde Çalışan Mimarlar – Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
Spread the love

Bölge üye toplantıları sonrasında genel örgütlenme sorunları açısından özel bir önemi olan özel sektör ücretlilerine yönelik bir etkileşim ortamı sağlamak amacıyla yapılan bu toplantıda, gündemin yakıcı konusu olan kriz-istihdam ilişkisi değerlendirilerek, bu alana yönelik bir program oluşturulmaya çalışılacaktır.

AÇILIŞ OTURUMU / 10.00 -11.00
Eyüp MUHCU / İstanbul BK Şube Başkanı
İlker ERTUĞRUL / İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesi
Erhan KARAÇAY / TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Ş. Plancıları
Kurultayı Düzenleme Kurulu Başkanı

KURULTAY SUNUŞU ve GÜNDEM / 11.00 -12.00
Kubilay ÖNAL / MYK ve Kurultay Düzenleme Kurulu Üyesi
Atilla ÖZSEVER / Maltepe Üniversitesi
Aziz ÇELİK / Kristal-İş

Öğle Yemeği / 12.00 -13.00

FORUM / 13.00 -15.30
Mimarlığın Dönüşümü; Ücretli Çalışan Mimar İstihdamı ve İşsizlik

21 ŞUBAT 2009 Cumartesi
İTÜ Taşkışla Binası 109 No.lu Salon


Spread the love