19-21 Haziran 09 – V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu – EMO Diyarbakır Şube

Enerji kaynaklarının düzensiz kullanımı, doğaya yeterince önem verilmemesi, günümüzde dünyayı küresel ısınma ile yüz yüze bırakmıştır. Fosil yakıtların yakın zamanda tükenecek olması, fosil yakıt kullanımının atmosfere yaydığı emisyonların dünyanın ekolojik dengesini bozması, günümüzün en önemli sorunlarındandır. Yaşam için gerekli olan enerjinin temininin ve kullanımının doğru planlanmaması dünyayı iklimsel felaketlerin eşiğine getirmiştir. Bu nedenle enerji ihtiyacımızı karşılamak için doğru enerji planlamaları yapmak ve enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak zorunlu hale gelmiştir.

 

Toplumsal ve meslek sorumluluğu içinde çalışmalarını sürdüren odamız, dünyanın karşı karşıya bulunduğu enerji temin sorununda, gün geçtikçe önemi artan yenilenebilir enerji kaynakları konusunda araştırmaları, uygulamaları paylaşmak, konunun önemini kamuoyuna aktarabilmek amacıyla dört adet “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu” düzenlemiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları sempozyumunun beşincisi EMO Diyarbakır Şubesi tarafından, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi‘nin işbirliği ile 19-20-21 Haziran 2009 tarihlerinde düzenlenecektir. En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşin etkisinin önemli ölçüde değerlendirilebilir olduğu coğrafyamızda; “Güneş Enerjisi” ana temalı bir sempozyum düzenlenmesi amaçlanmaktadır.Böylelikle güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, biyokütle-biyogaz, hidrojen enerjisi, jeotermal enerji, enerji ormancılığı ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilimsel araştırmaların, uygulama örneklerinin, güncel bilgilerin katılımcılarla ve kamuoyuyla paylaşılacağı bir etkinlik yapılacaktır.

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU

 

KONU BAŞLIKLARI:

A)   GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş Panelleri

Güneşin termal enerjisi

Güneş Pilleri (Fotovoltaikler) ve Sistemleri

Güneş Enerjisi Kullanım Alanları (Evsel, tarımsal, v.b)

Güneş radyasyonu ölçümleri

Enerji depolama sistemleri

Güneş enerji sistemlerinde kullanılan çeviriciler

Fotovoltaik türleri, yeni malzemeler

Diğer

B)    HİDROJEN ENERJİSİ

Hidrojen Teknolojileri

Yakıt Pilleri

Hidrojenli Araçlar

Diğer

C)   BİYOKÜTLE

Biyokütle üretimi, analizi

Biyoısıtma

Biyoelektrik

Biyogaz

Biyoyakıtlar

Enerji Ormancılığı

Diğer

 

D)   JEOTERMAL ENERJİ

Geliştirilmesi ve uygulanması,

Jeotermal enerji sistemlerinin optimum tasarımı

Teknik Problemlerin tanımlanması ve çözümü

Diğer

 

E)     HİDROELEKTRİK ENERJİ – MİNİ HES‘LER

Mini HES potansiyeli

Mini HES‘lerin işletilmesi (test, verimlilik ölçümleri, optimizasyon v.b.)

Mikro hidro güç

Yeni mini HES teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
Diğer

F)     RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar enerjisi potansiyel belirlemeleri

Rüzgar Türbini uygulamaları

Diğer

G)  MİMARLIK VE ENERJİ

Enerji Mimarlığı ilkeleri

Enerji Mimarlığı Uygulamaları

Yapı Alanındaki Yasal Düzenlemelerin Enerji Alanına Etkileri

Diğer