16 Ekim 08 – Dünya Gıda Günü Sempozyumu
Spread the love

Dünya Gıda Günü Sempozyumu 2008

10:00 KAYIT

10:30 – 12:00 Açılış Konuşmaları
Mehmet BESLEME Kimya Mühendisleri Odası Başkanı
Dr. Gökhan GÜNAYDIN Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
Mehmet SOĞANCI TMMOB Başkanı
Prof. Dr. Cemal TALUĞ Ankara Üniversitesi Rektörü
M. Mehdi EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı (katılımları halinde)
Siyasi Parti temsilcileri (katılımları halinde)

12:00-12:30 Özel Sunu
“Anadolu‘nun Can Damarları: TİGEM‘ler – Şeker Fabrikaları”
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

KAMUOYUNA ÇAĞRI
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI/(E.Ü. Z.F Zootekni Bölümü Öğr. Üyesi)

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30-15:15    I. OTURUM: GIDA EGEMENLİĞİ

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Bilsay KURUÇ (Devlet Planlama Teşkilatı Eski Müsteşarı)

13:30-13:50 Gıda Egemenliğinin Sosyo Politik ve Ekonomik Görünümleri
Prof. Dr. Korkut BORATAV (Emekli Öğretim Üyesi)

13:50-14:10 Küreselleşme Sürecinde Gıda Sorunu, Çevre Ülkeler ve Köylülük
Ergin YILDIZOĞLU (Cumhuriyet Gazetesi Londra Temsilcisi)

14:10-14:30 Gıda Egemenliğinin Beslenme ve Sağlık Boyutu
Prof. Dr. Kenan DEMİRKOL (İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

14.30-14.50 Gıda Egemenliğinin Yönetsel Boyutu
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER (A.Ü. S.B.F. Öğretim Üyesi)

14:50-15:15 Soru-Cevap/Katkı

15:15-15:30 Ara

15:30-18:00   II. OTURUM : TÜRKİYE AÇLIKTAN NASIL KORUNUR ? (Tarafların Gıda Egemenliğine Bakışı)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zümriye AKSU
(H.Ü Kimya Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi )

15:30-15:50 Tarım Üreticileri ve Gıda Egemenliği
Hatice ÜNAL (Türkiye Ziraat Odaları Birliği)

15:50-16:10 Gıda Sanayicileri ve Gıda Egemenliği
Ömer Faruk BERKSAN (KAR Şirketler Topluluğu Başkanı)

16:10-16:30 Tüketiciler ve Gıda Egemenliği
Turhan ÇAKAR (Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı)

16:30-16:50 Akademisyenler ve Gıda Egemenliği
Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (A.Ü Z.F. Tarım Ekonomisi Bölümü Öğr. Üyesi)

16:50-17:10 Kamunun Gıda Egemenliğine Bakışı
İzzet ÖLMEZ (TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

17:10-17:30 Meslek Örgütlerinin Gıda Egemenliğine Bakışı
Dr. Gökhan GÜNAYDIN (Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı)

17:30-18:00 Soru-Cevap/Katkı

18:00-20:00 Kokteyl

20:00-21:00 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türk Halk Müziği Korosu Konseri

FUAYE

Belgesel Gösterimi:”Atık Toplayanların Gözünden Kent ve Gıda”
KATIK Derneği

Fotoğraf Sergisi : “Çöp ve Yaşam”
AFSAD / KATIK


Spread the love