Zorunlu BES etkinlikleri sürüyor: Mühendisler İstanbul ve Ankara’da buluştu

Politeknik’in Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi hakkındaki bilgilendirme etkinlikleri İstanbul ve Ankara ile devam etti. Mühendisler, mimarlar, plancılar yasayı, yasanın çalışma yaşamına etkilerini ve BES’ten çıkış sürecini konuştu.

Politeknik’in düzenlediği “Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden (BES) çıkmak için 10 neden” etkinlikleri İzmir’in ardından İstanbul ve Ankara’da da yapıldı. DİSK uzmanlarının katıldığı etkinliklerde yasanın ayrıntıları, çalışma yaşamına, mühendislere, mimarlara, şehir plancılarına etkileri tartışıldı. Etkinlikler, 10 Aralık’ta İstanbul’da Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Şube Temsilciliği’nde, 12 Aralık’ta Ankara’da ODTÜ Teknokent İkizler Binası’nda yapıldı.

Ücretlerden kesinti, çalışanlara dayatma
İstanbul’daki etkinliğe katılan DİSK uzmanı Umar Karatepe, iktidarın “Tasarruf ve ikinci emeklilik” olarak tanıtımını yaptığı ancak herhangi bir sosyal güvence olmaksızın belirsiz fon birikimi üzerinden hayata geçirilmeye çalışılan düzenlemenin çalışanlara dayatıldığını vurguladı, sistemden çıkılmadığı takdirde çalışanların ücretlerinin düşeceğini söyledi. Karatepe, Zorunlu BES’in tasarrufa değil, borçlandırmaya neden olacağını belirtti.

Sermayeye kaynak aktarımı
Ankara’daki etkinliğe katılan DİSK uzmanı Can Kaya’da Zorunlu BES’in çalışanlardan sermayeye kaynak aktarımı olduğunu, çalışanlardan kesilecek ücretlerin devlet tarafından garanti altına alınmadığını belirtti ve çalışanların emeğine göz dikildiğini belirtti. Sisteme otomatik dahil edilme tarihinden itibaren 2 ay içinde BES’ten çıkmak için örgütlenecek süreçlerin tüm çalışanların geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Zorunlu BES etkinliklerinde, yasadan çıkış sürecinde neler yapılabileceği de tartışıldı.

Ankara’da ODTÜ Teknokent İkizler Binası’nda yapılan Zorunlu BES etkinliği öncesinde, Teknokent yönetimi etkinliğin kampüs içinde duyurulmasına ve yaygınlaşmasına engel oldu.

Etkinlikler devam edecek, 17 Aralık’ta Bursa’da
Politeknik Zorunlu BES bilgilendirme etkinliklerinin sonuncusu 17 Aralık Cumartesi Bursa’da Mimarlar Odası Bursa Şubesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

politeknik.org.tr