MMO uzman Mühendislik Yolunda İlerliyor

Makina Mühendisleri Odası tarafından “Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Kriterleri” oluşturuldu.

Yapılan düzenlemeye göre Mekanik Tesisat, Asansör, Araçlar, İş Güvenliği, Planlama ve Yatırım Hizmetleri alanlarında yapılan çalışmalar ve katılan etkinlikler için puanlama listeleri oluşturuldu. Uzmanlık belgesinin yıllık olarak vizelenmesi için en az 70 puan toplamak zorunluluğu getirildi. (Ayrıntılı puanlama listeleri mmo.org.tr adresinde MİEM /MİEM Gözetim Kriterleri” başlığı altında bulunabilir.)

Konunun 24 Ocak 2009 tarihinde yapılan MMO İstanbul Şube 28. Dönem 2. Genel Üye Toplantısında bir üye tarafından sorulması üzerine Şube Sekreteri Alkım Erdönmez, Oda merkezinin böyle bir uygulamayı başlattığını, ancak İstanbul Şube’nin bu konunun SMM Kurultayı’nda tartışılarak düzenlenmesi gerektiği düşüncesini Oda’ya ilettiğini bildirdi. 

TMMOB’de son dönemlerin önemli bir tartışma başlığını oluşturan belgelendirme ve yetkilendirme konusuyla ilgili olarak MMO’da yaşanan bu gelişme, bir süre önce benzeri bir uygulamayı yürüten Mimarlar Odası’na bir meslektaşın açtığı dava sonucu Danıştay’ın uygulamayı durdurucu yönde aldığı kararla gündeme gelmişti. Benzer bir durdurma kararı da 2007 yılında İMO (İnşaat Mühendisleri Odası) tarafından sürdürülen yetkin mühendislik uygulamasına dair alınmıştı.

TMMOB birimlerince sürdürülen bu uygulamalar meslek içi eğitimin sürekli olması gerektiği öne sürülerek meşrulaştırılıyor. Böylece belgelendirmeye ve yetkilendiremeye karşı olmak meslek içi eğitime karşı olmakmış gibi lanse edilerek kafa karışıklığı yaratılıyor.

Devrimci mühendis-mimarlar ise bu konuya farklı bir biçimde yaklaşıyorlar: Üniversite eğitimi sürecinde yaşanan aksaklıkların, yetersizliklerin, eşitsizliklerin üniversite idari kadroları, akademisyenler, meslek odası temsilcileri ve öğrencilerle ortak bir biçimde değerlendirilerek giderilmesi gerekir. Üniversite eğitimi sonrasında alınan diploma ile kazanılan unvan, her bir meslektaş için eşit fırsatları yaratan meslek içi eğitim mekanizmasıyla ilerletilmeli ve geliştirilmelidir. Uzmanlık eğitiminin öncelikle bir eğitim sorunu olduğu göz önünde bulundurulmalı ve bu konuda üniversiteler görev almalıdır. Özellikle yeni mezun ve genç ücretli mühendislerin çalışma hayatlarında sömürülme mekanizmalarına olanak verecek uygulamalara kesin bir biçimde karşı çıkılmalıdır. Bu tür bir potansiyel taşıyan yetkilendirme ve belgelendirme faaliyetleri, TMMOB öncülüğünde konunun muhataplarının tamamını içinde barındıran geniş tartışma zeminlerinde tartışılması zorunlu bir sorun olarak durmaktadır.

 

politeknik.org.tr

 

Konuya ilişkin MMO Yönetim Kurulu’nun üyelere yazısı şu şekilde:

 

“Sayın Üyemiz,

Özelikle son yıllarda, bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu süreç nedeniyle, örgün eğitim kurumlarında verilen eğitim zaman içerisinde atıl bilgi haline gelmekte, mevcut bilginin yenilenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bireyin hem kendi gelişimini sağlaması hem de üretim sürecinde aktif bir rol alarak toplumsal gelişime yardımcı olabilmesi, yapılan işin güvenli ve sağlıklı olabilmesi için sürekli eğitim bir zorunluluk haline gelmiştir.

Odamızın yapmış olduğu, mesleki, teknik ve sosyal konuları içeren Kongre, Kurultay ve Sempozyumlarda; meslektaşlarımız tartışmalara katılmış, son teknolojik gelişmeler üzerine bilgilerini paylaşarak birçok konuda meslek alanlarımıza yönelik sürekli mesleki-teknik eğitimin gerekliliğini vurgulamışlardır.

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin yapılabilmesi için ön koşul olan uzman üyelerin tanımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının Makina Mühendisleri Odası tarafından belirlenmesi, belgelendirilmesi ve uzman üyelerin kamuoyuna önerilmesinin sağlanması amacıyla 1998 yılında Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kurulmuş, 2001 yılından itibaren ise TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ve ona bağlı Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliklerinin Resmi Gazete’de yayımlanması  sağlanmıştır.

Odadan uzmanlık/yetki belgesi alan üyelerimizin, belgelendirme programıyla ilgili teknolojik gelişmelerden ve mevzuat değişikliklerinden haberdar olmaları, mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamaları ve mesleki bilgilerini güncel tutmaları gerekliliğinden hareketle, gerçekleştirdiği mühendislik uygulamalarının gözetimini yapmak amacıyla “Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Kriterleri” oluşturulmuştur.

Gözetim faaliyeti sonrasında belgenin vizelenmesi için yapılması gereken mesleki etkinlikler ve mesleki uygulama alanları hakkındaki bilgileri bağlı olduğunuz Şubelerden edinebilir, mesleki etkinliklere ilişkin yıl içerisinde yapılacak değişiklikleri ise Oda web sayfasının MİEM bölümünden takip edebilirsiniz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU”

Üyelerden istenen taahhütname ise şu şekilde:

 

“1. Belgenin geçerliliğinin devamı için yıllık gözetim denetimlerine katılacağımı,

2. Gözetim faaliyeti sonrasında belgenin vizelenmesi yönünde karar alınabilmesi için puan aldığım etkinliklere ilişkin sunduğum kayıtların geçerli olması ve 70 puan toplamıs olma zorunluluğunu bildiğimi,

3. Belgelendirme alanında yasal değişiklikler oluşması ya da Oda tarafından şartlarda değişiklik yapılması durumunda, yeterli puanı toplamış dahi olsam, değişen şartlara uymak için tekrar eğitim almayı ve/veya sınava girmeyi,

4. Belge aldığım kapsamda yaptığım tüm uygulamalarda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri sağlayacağımı,