11 Şubat 09 – SÖYLEŞİ: “İklim Değişikliğ – 2” – İstanbul
Spread the love

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ – 2:
Tanay Sıdkı Uyar, Ümit Sayn

11 Şubat 2009

MİMARLAR ODASI İSTANBUL BK ŞUBESİ

 

“Ekolojik Perspektifler” Söyleşileri

Günümüzün yadsınamayacak bir gerçeği şu ki, doğal ve kültürel çevreye olumlu ya da olumsuz, ama en fazla etki yapan bir meslek alanında bulunuyoruz. Sonuçta, dünyanın uzun süredir artık kritik bir noktaya dayanmış olan olumsuz koşullarını üretmeye devam eden mimarlık eyleminin bu sürdürülemez konumuna son vermek gerekiyor. Mimarlar Odası’nın diğer birimlerinde olduğu gibi Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi de, uzunca bir süredir bu konuya duyarlılık geliştirmek konusunda bildiri, yayın, sempozyum, konferans, panel ve söyleşiler yapıyor.

Bu kez yaklaşık bir yıla yayılmış bir dizi söyleşi ile konuyu etraflıca ele alıp sürecin analitik verilerini paylaşmak ve kendi sentezlerinde kullanabilecekleri “Yaşamın Mimarisinde – Mimarın Yaşamında Ekolojik Perspektifler” başlıklı bir program hazırlandı. Bu söyleşilerin ilki, Aralık 2008’de Açık Radyo Yayın Yönetmeni ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ömer Madra ile yapıldı. Ömer Marda, istatistik veriler eşliğinde sürdürdüğü sunuşunun bir yerinde “Geçtiğimiz birkaç yıl içinde fark edilen (…) Kuzey Kutbu ‘Yaz Buzulu’nun hızla erimesi ile üzeri açılan tundra/yosun yataklarından metan gazı gayzerlerinin saldığı karbon miktarının; eğer buzuldaki erime aynı hızla devam ederse, bugün atmosferimizde mevcut bulunan karbon emisyonunun 2/3 oranına birkaç yıl içinde ulaşabileceği, bunun da şimdiye kadar hiç hesap edilmeyen en olumsuz, en kötü sürpriz olduğunu…” dile getirmişti. Bunun anlamı da şimdiye kadar birkaç derecelik küresel ısı artışına göre yapılan olumsuz iklim modellemelerinin dışında, insanlık ve topyekun canlı yaşamın sonu demek olan korkunç ısı sıçramasına yol açacağı gerçeğidir…

“Ekolojik Perspektifler” programında bir kez daha yaşamın tüm alanlarına karşı sorumluluklarının bilincinde mimarlar olarak, sürecin böyle kötü bir senaryoya dönüşmemesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği tartışılacak. Söyleşiler, SMG kapsamında değerlendirilmektedir.


Spread the love