TMMOB’NİN YÜREĞİ TUZLA’DA…
Spread the love

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Limter-İş Sendikası’nın bugün (16 Haziran 2008) Tuzla tersanelerinde başlattığı grevle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB’NİN YÜREĞİ TUZLA’DA

SİYASAL İKTİDAR BUGÜN TUZLA’DAN ÇIKAN ÇIĞLIĞA KULAK VERMELİDİR

Bugün Tuzla’da başkaldırı var, direniş var…

Tuzla tersanelerinde yaşanan ölümlü “kazaların” son bulması ve insanca yaşama koşullarının sağlanması için Limter-İş Sendikası’nın bugün (16 Haziran 2008) başlattığı “Yaşam ve İnsanca Çalışma Hakkı” grevini tüm yüreğimizle destekliyoruz.

Tuzla tersanelerinde son bir yıl içinde yaşanan işçi ölümleri hiçbir biçimde “kaza” olarak nitelenemez. Sermayenin, dünya pazarında daha fazla pay kapma yarışı içinde gemi inşa sektörü üzerinde oynadıkları oyunlar, yasaları çiğneyerek işçi sağlığı ve iş güvenliğini ayaklar altına almalarına Siyasal İktidar bugüne kadar kulaklarını tıkamıştır.

Siyasal İktidar, Tuzla’dan yükselen çığlığa kulak vermelidir.

Tuzla’da bilimin ve tekniğin ışığında, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının tümüyle hakim kılındığı bir çalışma modeli hayata geçirilmelidir.

TMMOB, Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihindeki en büyük isyan olan 15-16 Haziran olaylarının yıldönümünde bu kanlı oyuna son vermek için ilan edilen greve sonuna kadar destek verecek ve tersane işçilerinin yanında olacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


Spread the love