TMMOB’li Kadınlar Toplanıyor

TMMOB Olağanüstü Genel Kurul yaklaşırken TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu, geçmiş genel kurulu değerlendirmek ve olağanüstü genel kurulda neler yapılacağını görüşmek üzere 16 Eylül Perşembe, saat 19.00’da Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde, tüm kadın delege ve üyelerin davetli olduğu toplantı düzenliyor. 

TMMOB 41. Genel Kurulu’nda TMMOB Kadın Mühendis Mimar Şehir Plancıları Kurultayı kararları arasında yer alan, kadın üyelerin uzun çalışmaları sonucu oluşturulan önergeler şiddetli tartışmalara yol açmış, kadın önergelerinin, TMMOB’deki kadın çalışmalarının ayrılıkçı bir hareket olarak algılandığını gözler önüne sermişti.Kadın kurultayı ile TMMOB’deki kadın çalışmaları ileri bir adım atmış olmasına rağmen tartışmaların henüz oldukça apolitik ve gerici bir şekilde yapılması TMMOB’de kadın üyelerin taleplerinin kurumsallaşması için yolun başında olunduğunu göstermişti.

politeknik.org.tr