TMMOB AKP’nin Torba Yasası’na Karşı Kampanya Başlattı

AKP’nin hazırladığı; yaşam alanlarının talanını kolaylaştıran ve mühendislik hizmetlerini semayeye peşkeş çeken torba yasalara karşı TMMOB, “Mesleğimize ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” kampanyası başlattı.   

AKP’nin rant ve talan politikaları devam ediyor. AKP hazırladığı iki yeni torba yasa tasarısıyla mühendislik ve mimarlık mesleklerini sermayeye teslim ederken, ülkemizde kalan son doğal alanları da koruma kapsamından çıkararak talana açıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 19 Nisan 2013 tarihinde TMMOB’ye iki torba yasa tasarısı gönderdi. “Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” ile “3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” adı altında gönderilen torba yasa taslaklarına yönelik TMMOB bir kampanya başlattı.

“Mesleğimize ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz”

TMMOB, torba yasaların incelenmesi üzerine “Mesleğimize ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla bir kampanya başlatarak tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını mesleklerine sahip çıkmaya çağırdı.

Kampanya çerçevesinde yapılan açıklamada, torba yasa taslaklarının daha önce hazırlanan torba yasalardan farklı olmadığı belirtildi. Yeni hazırlanan yasa taslaklarının mühendislik, mimarlık ve plancılık hizmetlerini sermaye şirketlerine teslim edeceği ve kamusal hizmet alanlarını yok edeceği ifade edildi. Yeni kanun tasarısının yasalaşmasıyla ülkemizde kalan son doğal alanlar, kıyı alanları, meralar, tarım alanları da koruma kapsamı sınırlarından çıkarılarak talan edileceği ifade edildi.

AKP hazırladığı yasalarla yaşam alanlarımızı sermayeye rant alanı olarak sunarken, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerini sermaye eline bırakmakmaktadır. AKP’nin torba yasalarına karşı bugün tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının mücadeleyi büyütme ve mesleklerine sahip çıkma zamanıdır.

Yapı Denetimi Kanunu Tasarısı Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

TMMOB’nin açıklaması için tıklayınız.


politeknik.org.tr