TMMOB İstanbul İKK’dan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Paneli

TMMOB İstanbul İKK, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı ile ilgili 6 Kasım Cumartesi günü bir panel-forum düzenliyor.

2007 yılında meydana gelen iş kazasında ölen Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Gülseren Yurttaş anısına düzenlenen panelde TMMOB’den Ertuğrul Bilir, TTB’den Turabi Yerli ve Hüseyin Demirdizen, DİSK’ten Tevfik Güneş ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Aslı Odman konuşmacı olarak yer alacak.

6 Kasım Cumartesi günü İstanbul Barosu Orhan Apaydın Konferans Salonu’nda düzenlenecek panel-forum saat 14.00’da başlayacak.

politeknik.org.tr