Tabiatı Ranta Çevirecek Kanununa Karşı Tepki
Spread the love

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu ve 3. Köprüye Karşı Yaşam Platformu “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’na karşı bugün (1 Kasım 2010) eylem yaptı.

Suyun Tica rileştirilmesine Hayır Platformu ve 3. Köprüye Karşı Yaşam Platformu Taksim Galatasaray Lisesi önünde yaptığı eylemle “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’na hayır” dedi. Platform bileşenleri “Su havzalarını, ormanları ve doğanın çeşitliliğini şirket insafına bırakan “tabiat ve biyolojik çeşitliliği koruma kanun tasarısını” reddediyoruz” pankartı açtı. Tasarının yasalaşması halinde; sit kararlarının, milli parklar, tabiat parklarının koruma statülerinin iptal edileceğini; doğal varlıkların ticarileştirilmesinin önünün açılacağını belirtiliyor.

Basın Açıklamasının tam metnini buradan okuyabilirsiniz.

politeknik.org.tr


Spread the love