TMMOB İl Koordinasyon Kurulları torba yasaya karşı basın açıklaması yaptı

TMMMOB İl Koordinasyon Kurulları (İKK), birçok ilde AKP’nin yağma ve talan yasalarına karşı basın açıklaması yaptı.

TMMOB Yasası’nda da değişiklikler içeren 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na karşı TMMOB İKK’lar bugün (16 Aralık) birçok ilde basın açıklaması yaptı. Meslek odası bileşenleri; doğanın, kentlerin talanını derinleştiren düzenlemeleri ve TMMOB Yasası’nı da içeren torba yasaya tepki gösterdi. İKK’ların örgütlü bulunduğu illerde yapılan basın açıklamalarında ortak metin okundu.

İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda açıklama yapılırken, Ankara’da Yüksel Caddesi’nden Sakarya Caddesi’ne yapılan meşaleli yürüyüşe polis “Hava karardıktan sonra eylem yapmak yasak” gerekçesiyle engel olmak istedi. İzmir, Bursa ve Kocaeli’de de kent meydanlarında basın açıklaması düzenlendi.

Yağma ve talanın karşısında durmaya devam edeceğiz
İKK’ların yaptığı ortak açıklamada; AKP iktidarının doğaya, kente, yaşam hakkına saldırdığı ve buna karşısında duran, kamu yararını savunan kurumları da bertaraf etmeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada “AKP iktidarı yaşamın her alanını neo-liberal gerici politikalarıyla yeniden biçimlendirmeye devam ediyor. Siyasal iktidar yarattığı ‘Yeni Türkiye’sinde baskı ve zor araçlarıyla, halka korku salma ve tüm muhalif sesleri susturma adına elinden gelen azami çabayı sergilemektedir. Doğal alanları bir ranta açılmakta, ülke ekonomisi inşaat sektörüyle ayakta tutulmakta, iş cinayetleri olağan bir ‘kaza’ halinde gösterilmekte ve ülkenin tümünden bu durumu sessizce izlemesi beklemekte. Ezenlerin hukuku her alanda egemen kılınmış durumdayken yapılan başvurular, yürütmeyi durdurma kararları hiçe sayılmakta, ’güçleri yetiyorsa gelip yıksınlar’ söylemleriyle kendi yasalarını dahi tanımadıklarını açıkça beyan etmekte bir sıkıntı görmeyen AKP iktidarı kendini meşruymuş gibi göstermeye devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

istanbul_1

İstanbul

istanbul_2

İstanbul

istanbul_5

İstanbul

istanbul_3

İstanbul

ankara_1

Ankara

ankara_2

Ankara

ankara_3

Ankara

ankara_4

Ankara

izmir-1

İzmir

 

bursa_ikk

Bursa

politeknik.org.tr