Taşeronlaştırmanın Genişleyen Boyutu: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası
Spread the love

AKP Hükümeti’nin  işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda çeşitli değişiklikleri içeren yasa tasarısı yargıya takılınca, hükümet farklı konularda birden çok değişikliğin bir arada yapıldığı torba yasa ile değişikliği zorlamaya devam ediyor.

Taşeronlaştırma sonucu güvencesiz ve esnek çalışmanın yaygın biçimlerde görülmesiyle Türkiye’de ortalama her gün üç işçi yaşamını yitiriyor, onlarcası sakat kalıyor. Yasada yapılması planlanan değişiklikle İş Yeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanı eğitimleri  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın uygun gördüğü özel kurumlar vasıtasıyla verilip, eğitime katılan kişiler yine aynı kurumlarca belgelendirilebilecek. Böylece işyerlerinde daha güvencesiz ve sağlıksız ortamların oluşmasının önünü açacak denetim mekanizması;  sermaye için yeni bir rant alanı olarak piyasanın hizmetine sunuluyor.

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz Salı günü (20.07.2010) TMMOB, TTB, KESK ve DİSK; TBMM önünde bir basın açıklaması yaptı.  Basın metninde “Bütün bu tablonun değiştirilebilmesi, işçi sağlığının korunup, iş güvenliğinin sağlanması için bu alanda gerekli önlemlerin alınması; bu kapsamda nitelikli işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinin işyerlerinde bulunmasının sağlanması gerekmektedir. Oysa bugün söz konusu kurumsal yapıların zayıflatılması ve bu hizmetlerin kağıt üzerinde bırakılmasına yönelik bir girişimle karşı karşıyayız.”  ifadelerine yer veriliriken; “Siyasal iktidar, bu düzenlemeyle işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının vazgeçilmez yapıları olan Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin rolünü dışlamaya, sıradanlaştırmaya çalışmaktadır. Eğitim dâhil olmak üzere işçi sağlığı ve güvenliği bir pazar haline getirilmekte ve can pazarına dönüştürülmektedir.”  vurgusu yapıldı.

 

politeknik.org.tr


Spread the love