Su Zamları Durdurulabilir, Durduruldu!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Halkevleri’nden oluşan ve geçen yıl kurulan Kocaeli Su Meclisi su zamlarına ilişkin çıkan yürütmeyi durdurma kararı ve İSU Genel Müdürü İlhan Bayram’ın açıklamaları üzerine açıklama yaptı

Açıklamaya Su Meclisi Yürütme Kurulu DİSK’ten Dev-Sağlık İş Temsilcisi Dilek Kaya, TMMOB İKK Yönetim kurulu Üyesi Yalçın Ergen, TTB’den Gültekin Uzun, KESK’ten BES Kocaeli Şube Başkanı Akın Şişman ve çok sayıda siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. Davanın İSU tarafından farklı şekilde yorumlanmaya çalışıldığını söyleyen su meclisi suya yapılan zammın geri çekilmesini ve fazla ödenenlerin geri verilmesini istedi.

Karar tokat niteliğindedir
Su Meclisi adına açıklama yapan Halkevleri Saraybahçe Şube Başkanı Galip Dönmez, 22 Temmuz seçimleri öncesinde zam yapmamakla övünen AKP hükümetinin seçimlerden hemen sonra başlattığı zam furyasının önemli kalemlerinden biriydi. Kocaeli Su Hakkı Meclisi olarak yaklaşık bir yıl önce on tona kadar yüzde 20, on tondan sonra ise yüzde 51 oranında yapılan bu zamma karşı suya yapılan zammın geri çekilmesi talebiyle çeşitli toplantılar, basın açıklamaları ve eylemler yapmış; imza kampanyası düzenleyerek on binlerce dilekçeden oluşan klasörlerimizi Büyükşehir Belediyesi’ne iletmiştik. Kendine demokrat AKP, Kocaeli halkının bu demokratik ve insani talepleri karşısında her zamanki gibi bildiğini okuyarak hiçbir yasal ve hukuki dayanağı olmayan zamları uygulamaya koymuştu. Sonrasında ise mücadelemizi yargıya taşımıştık. Sakarya Bölge İdare mahkemesinin 12.02.2008 tarihli yürütmeyi durdurma kararı suya yapılan zamma karşı mücadelemiz açısından büyük bir kazanım olmakla beraber AKP’li büyükşehir belediyesinin halk düşmanı, hukuksuz ve keyfi uygulamalarına karşılık bir tokat niteliğindedir.

İbretle izliyoruz
Sözlerine İSU müdürünün yeni zamlardan bahsetmesini ibret içinde izlediklerini kaydederek devam eden Dönmez, “Kocaeli büyükşehir belediyesi’nin yapması gereken zamları geri çekmek iken İSU Genel müdürünün hayasızca çıkıp yeni zamlardan bahsetmesini ibretle izliyoruz. İSU Genel müdürü zam yaparak sosyal adaletin sağlanacağını iddia ediyor. İSU Genel Müdürü ekliyor şimdi maliyetlerimizi karşılayabilmek için yüzde 10 oranında yaptığımız zammı artırmak zorundayız. Çünkü İSU maliyetlerini öz kaynaklarından sağlamaktadır. Son 3 yıl içinde 300 trilyonluk alt yapı yatırımı yapmıştır. Karar halkın aleyhinedir. İSU Genel Müdürü yeni bir zam tehdidi yapıyor. Kendisine sesleniyoruz. Yasa ve yönetmelikler açıktır. Yapılan yeni yatırımlar faturalara yansıtılamaz. Yapılan 300 trilyonluk yatırımı karşılayabilmek için asgari ücretle geçinmeye çalışan işçi ve emekçilerin maaşına göz dikmesinler” şeklinde konuştu.

Karar yeterli değildir
Mahkemenin aldığı kararın yeterli olmadığını ifade eden Dönmez, “Sakarya Bölge İdare Mahkemesinin kararı bize göre yeterli değildir. Çünkü Kocaeli Su Meclisi olarak yürüttğümüz mücadele sürecinde suya yapılan zamların maliyetlerden kaynaklandığını, yeni yatırım bedellerinin yönetmeliklere aykırı olarak faturalara yansıtıldığını bunun ise mümkün olmadığını beyan etmiştik. Sakarya Bölge İdare Mahkemesi ise farklı tarefe uygulaması çerçevesinde ayrımcı uygulamalarda bulunulmayacağı gerekçesi ile bu kararı vermiştir. Ancak İSU genel müdürü ve büyükşehir belediyesi başkanının Kocaeli halkından özür diyecek yerde zamları savunarak yeni zamlardan bahsetmesi AKP’nin halka bakış açısını bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarmıştır” diye konuştu.

Açıklama yasalara aykırıdır
Dönmez’in açıklamasının ardından konuşan İSU eski genel müdürü Servet Alparslan, İSU’nun mahkeme kararını yerine getirmekle yükümlü olduğunu ifade ederek, suya zam yapılması durumunda yeni bir dava konusunun ortaya çıkacağı uyarısını yaptı. Alparslan, “İdare mahkesinin aldığı kararı İSU’nun 30 gün içinde uygulamaya koyması gerekiyor. Kimsenin mahkeme kararına müdahale hakkı yoktur. İSU 2007 Ağustos öncesi tarifeyi uygulamak durumunda. Eğer bu uygulamaya geri dönmezse tazminat davası açılabilir, ceza mahkemelerine başvurulabilir. İSU Genel Müdürü bir yöneticiye yakışmayan bir açıklama yapmıştır ve yasalara aykırı davranmıştır. Yasaya göre 2007 Ağustos itibariyle alınan fazla ücretler geri ödenmek durumundadır. Eğer halk alacağını 1 ay içerisinde temin edemezse, geri ödemeler için yine dava açılabilir” dedi.

Sendika.Org / Kocaeli


Açıklamaya SU Meclisi Yürütme Kurulu DİSK’ten Dev-Sağlık İş Temsilcisi Dilek Kaya, TMOBB İKK Yönetim kurulu Üyesi Yalçın Ergen, TTB’den Gültekin Uzun, KESK’ten BES Kocaeli Şube Başkanı Akın Şişman ve çok sayıda siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.