İstanbul’da “Adaylar” “Başkanlar”a İtibar Etmedi
Spread the love

TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul şubelerinin yönetim kurulu başkanlarının konuşmacı olduğu panelde İstanbul ve yerel yönetimlere ilişkin TMMOB görüşleri aktarıldı. Belediye başkan adayları ise çağrılı oldukları panele pek itibar etmediler. 

 

“Başkanlar Açıklıyor: Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir Yerel Yönetim?” Paneli 11 Mart 2009 Çarşamba günü PERPA Ticaret Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Sürpriz olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı’nın da katılarak açılış konuşması yaptığı panele, çağrılı belediye başkan adaylarından sadece Demokrat Parti, Hak-Par ve Millet Partisinin adayları katıldı. İstanbul’daki 40 ilçe belediyesinin başkan adaylarından ise üç kişi katıldı. CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı ama seçilirse sekreter olarak atayacağı bildirilen Prof. Dr. Alper Ünlü katılanlar arasındaydı.

Mehmet Soğancı açılışta kapitalizmin krizinin Türkiye’yi etkisi altına aldığı bir tarihte TMMOB’nin halkın ve bilimin yanında yer alacağını belirten bir konuşma yaptı.

Oda şube yönetim kurulu başkanlarının kendi alanlarına ilişkin İstanbul çözümlerini anlattığı toplantı, daha sonra adayların konuşmalarıyla devam etti. TMMOB İkinci Başkanı Nail Güler’in yönettiği panelin 300 civarında katılımcısı oldu.

 

TMMOB Birimlerinin İstanbul’a İlişkin Görüşleri

EMO İstanbul Şubesi adına Erhan Karaçay konuştu. Karaçay, enerji tasarrufu olmayan binalara ruhsat verilmemesi, kamusal denetim kurulması, toplu ulaşım araçlarının elektrikli olması, manyetik kirliliğin önlenmesi ve kadrolaşmanın iyi yapılması taleplerini iletti.

Harita Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Tevfik Özüdemir konuştu. Büyükşehir Belediyesine bağlı altyapı koordinasyon merkezinin iyi işlemediği, bilginin ticari çıkarlar için kullanıldığı ifade edildi. Özüdemir, “Arazi yönetimi tüccar zihniyetiyle olmamalıdır. AKP piyasacı ve tüccar zihniyetiyle yönetiyor. 2B kanunu çıktı. Orman vasfını yitirmiş alanların yalnızca % 5’inde yapılaşma var. Bunlar tümünü satmaya çalışıyorlar.” diye konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe Kentsel dönüşümün yarattığı sorunlara değinirken, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, deprem hazırlıklarının yapılmadığını söyledi.

Jeoloji Mühendsleri Odası adına konuşan Yüksel Örgün, “En değerli mirasımız taş ve topraktır. Korumuyoruz. İstanbulun atık toplama merkezi dünyanın en değerli kil yatakları üzerine kuruldu. Kent jeolojisi uygulanmıyor.” diye konuştu.

Gıda Mühendsileri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kaya ise, yeterli ve güvenli, gıda talebini ve süt sektöründeki krizi anlatarak, okul kantinlerinde ne satıldığının belirsiz olduğundan söz etti.

Makina Mühendsileri Odası İstanbul Şubesi adına İlter Çelik, salonda iktidar partisinden kimse olmamasını vurgulayarak, “demek ki bizden alacakları bir şey yok” dedi.

Mimarlar Odası’ndan Eyüp Muhçu, “Sosyal belediyecilik tasfiye oldu. Şirket belediyeciliği kuruldu. 1/100.000 planı çöpe atılmalıdır. Ulaşım kaos halindedir. Toplumsal uzlaşı ve barış yerel yönetimler sayesinde sağlanabilir.” biçimindeki görüşlerini dile getirdi.

Orman Mühendisleri Odası’ndan Besim Sertok ise, konuşmasında “Ormanlardan elinizi çekin. Orman kıyımlarının % 52’si yasal zeminde yapılmıştır. 2B bunu hızlandırmak için çıkarılmıştır.” dedi.

Peyzaj Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Dinç, açık alanlar talan edildiğin belirterek, kişi başına yeşil alanın 10 sene önce 4m² seviyesine düştüğünü kaydetti. “Bugün yol ve kavşak kenarlarındaki alanları da hesaba katarak gerçek saptırılmaya çalışılıyor. Envanterler yapılmıyor.” diyerek sözlerini sürdürdü.
 
Şehir Plancıları Odası’ndan Tayfun Kahraman, “halk için planlama yapılmadığından söz ederken, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Timur “Haliç tersanesi özelleştirilemeyeceğini söyleyerek, dünya sanayi mirası olmasının altını çizdi.

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atalık, “Su havzaları bitiriliyor. Sonra Melenden su taşınıyor. Su havzalarını yapılaşmaya açanların komşu illerden su isteme hakkı yoktur. İstanbul Türkiye ortalamasından daha fazla yağış aldığı halde, susuzluk yaşanıyor. Büyükşehir belediyesi Dünya Su forumuna ev sahipliği yapmak ve suyumuzu pazarlamak için uğraşıyor. Herkesi suyun özelleştirilmesine karşı Su Platformu’nun düzenlediği mitinge davet ediyorum.” diye konuştu.

 

Konuşmalar Yetersiz Kaldı 

Yedi dakika ile sınırlanan konuşmaların yetersiz kaldığı gözlendi. Bir tam güne sığdırlması zor bir etkinlik 3 saate sığdırılmaya çalışıldı. Bu yüzden TMMOB birikimin yansıtılmasında zorlanıldı. “Başkanlar”n açıklamalarının ardından adaylar da söz alarak görüşlerini bildirdiler. İzleyicilerin herhangi bir görüş sunmasına olanak olmadı.

Etkinlik, biçimi nedeniyle TMMOB ortamında tartışma yarattı. İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun devre dışı bırakılarak düzenlenmesi, “başkanlar”ın öne çıkarılması eleştiri konusu oldu. TMMOB’de Birlik, Oda ve Şube’leri yönetim kurulları tarafından kolektif bir sorumlulukla yönetiliyor; başkanlar üyeler ya da delegeler tarafından değil yönetim kurulları tarafından seçiliyor ve bu yaklaşımın gereği olarak bir çok resmi yazışmada “yönetim kurulu başkanı” olarak adlandırılıyor. Ancak başkancıl bir yönetim anlayışı olmayan TMMOB’de bazı odalarda, bir süredir egemen yönetim ekibi tarafından başkanlık öne çıkarılıyor. Bu çerçevede basın açıklamalarının yönetim kurulu adıyla değil de başkan adıyla yapılması dikkat çekiyor.

 

Politeknik.org.tr
 


Spread the love