Plaza Eylemleri Yeniden Başladı

IBM’de sendikalaştıkları için işten atılan sendika temsilcilerinin işe geri alınması için yapılan ve bir süreliğine ara verilmiş olan plaza eylemleri yeniden başladı.

Çok sayıda teknik elemanın çalıştığı IBM Türkye’de çalışanların çoğunluğu sendika üyesi olmuş, ancak şirket yönetimi sendikaya itiraz ettiği gibi temsilcileri de işten atmıştı. Tez Koop-İş Sendikası 2 Nolu Şubesi Levent’te, IBM Türkiye’nin merkezinin bulunduğu  plaza önünde bir basın açıklaması ile örgütlenme hakkına yönelik engellemeleri protesto etti. Eyleme Elektrik Mühendisleri Odası, Tek Gıda-İş, Tümtis, Yol-İş, Liman-İş, Toleyis sendikalarının merkez veya şube yöneticileri katılarak destek verdiler. Ekart ve ATV-Sabah’ta grevde olan işçiler de dayanışma için eylem yerindeydiler.

Eylem sırasında “IBM’de İşten Atılan Temsilciler Geri Alınsın”, IBM’de Sendika Düşmanlığına Son” dövizleri açılırken, sık sık “Yaşasın Sınıf Dayanışması”, Direne Direne Kazacağız”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Sendika Hakkımız Engellenemez”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” sloganları atıdı.

 

İlk olarak söz alan Türk-İş Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak, IBM’de sendikal çoğunluk sağladıklarını ama IBM Türkiye’nin, IBM’in Avrupa’daki merkezlerinden farklı olarak sendikal haklara saldırdığını belirterek, Türkiye’nin müstemleke olmadığını söyledi. Büyükkucak, IBM’in önünde sonunda toplu sözleşme masasına oturacağını öne sürdü.

EMO İstanbul Şubesi Başkanı Erhan Karaçay ise, ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları olarak işçi sınıfının içinde olduklarını vurgulayarak, TMMOB’nin sınıf dayanışmasını bir görev olarak gördüğünü açıkladı.

Basın açıklamasını işten atılan sendika temsilcisi Elvan Demircioğlu okudu.  IBM’de sendikal mücadelenin gelişiminin aktarıldığı açıklamada, IBM’in yetkiye itiraz hakkını, örgütlenme hakkını engellemek için kullandığı belirtildi.

IBM yönetimine yapılan çağrıda “Sorunları ertelemek sorunları sadece derinleştirir. Gelin sorunu masa başında çözelim. Gelin, mahkemeye yaptığınız itirazları geri çekin Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlayalım.” dendi.

Açıklamada, Tez-Koop-İş sendikasının beyaz yakalıların örgütlenmesine verdiği önemin göstergesi olarak “Bilişim Örgütlenme Bürosu”nun kurulduğu bilgisi verildi. 26 Mart Perşembe günü 12:30’da Tez-Koop-İş 2 Nolu Şube binasında Büro’nun açılışı yapılacak.

80 kişinin katıldığı eylem ATV-Sabah grevini ziyaret etmek üzere sonlandırıldı.