SEDAŞ’ta özelleştirme karşıtı eylem

Özelleştirme Karşıtı Platform üyeleri, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) özelleştirilmesini protesto etti.

SEDAŞ bahçesinde toplanan Özelleştirme Karşıtı Platform üyeleri, okudukları basın açıklamasıyla SEDAŞ’ın özelleştirilmesini eleştirdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Şerit, sermayenin emekçilere karşı yoğunlaştırdığı ekonomik ve siyasi saldırının en önemli kısmının bugün özelleştirme uygulamaları ile karşılarına çıktığını belirterek, “Kamu mülkiyetindeki mal ve hizmet üreten kuruluşların sermaye sınıfına transferi olarak tanımlanan özelleştirme, çeşitli gerçek dışı söylemlerle ve ambalajlarla anlatılmaya çalışılmış, ancak her özelleştirme sonrası foyası biraz daha ortaya çıkmıştır. Sermaye sınıfı ve onun iş birlikçileri, kamu mülkiyetindeki işletmeleri iktidar güçleriyle kötü işleterek özelleştirme söylemlerine destek bulmaya çalışmışlardır” dedi.

Mustafa Şerit, eğitim, sağlık, haberleşme, enerji başta olmak üzere bugün halkın doğal gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmet üretimlerinin sermayenin insafına ve kar güdüsüne terk edilmek istendiğini belirterek şöyle konuştu: “Özelleştirilmesi akıl dışı olan mal ve hizmet üretimleri rekabet getirme ve kalite artırma gibi asılsız fakat süslü sözlerle ambalajlanırken, özelleştirilen kuruluşların ürettiği mal ve hizmetlere alım garantileri verilerek daha baştan özelleştirmenin amaçları itiraf edilmektedir. Özelleştirmelerle, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma başta olmak üzere çalışma yaşamına yoğun saldırılar yapılmaktadır. Ayrıca meslek örgütleri ve sendikaların hukuksal mücadelesi her türlü yöntem ile bastırılmak istenmekte, bu mücadeleyi yürüten meslek örgütleri ve sendikaların susturulması için ele geçirme çalışmaları ayyuka çıkmıştır.” Enerji gibi hassas ve kamusal bir hakkın bile sadece kar-zarar ölçeğinde ele alındığını ve merkezi planlama ve işletme göz ardı edilerek ülkenin enerji sisteminin büyük ölçüde büyük bir risk altına itilmekte olduğunu belirten Şerit, sözlerini şöyle tamamladı: “Doğalgazda her kış yaşanan sorunlar ortadayken, doğalgaz dağıtım şirketleri özelleştirilmekte veya daha baştan özel sektör eliyle işletilmeye açılmaktadır. Bugüne kadar yaşanan bütün özelleştirmeler kamu vicdanında güvensizlik yaşatmışken, kimi özelleştirmeler yüce divan ya da mahkemelerce yargılanmışken, yeni özelleştirmelerin arka planının halktan saklanması imkansız. Kamusal hak olan enerji kamu hizmeti yaklaşımı ile birlikte planlanmalı ve yönetilmelidir. Bugün önümüze getirilen SEDAŞ’ın özelleştirilmesi 1980’lerden beri süre gelen özelleştirme politikalarının devamıdır.” Grup üyeleri, “SEDAŞ halkındır satılamaz”, “Enerji kamusaldır, özelleştirilemez” şeklinde slogan attıktan sonra dağıldı.

politeknik.org.tr