Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Seçimleri Sonuçlandı

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 13-14 Mart 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen 41. Dönem Olağan Genel Kurulu seçimleri mevcut yönetimin desteklediği Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar listesinin kazanmasıyla sonuçlandı.

Grupların aldığı oylar şu şekilde.
Tüm Mimarlar Platformu : 529
Demokrat Mimarlar : 265
Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar : 1120

Bu sonuçlara göre Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 41. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Deniz İncedayı, Sabri Orcan, Sami Yılmaztürk, Ömer Mutlu, Gazanfer Karlıca, Tores Dinçöz, Mustafa Fazlıoğlu, Ayşen Ciravoğlu, Feride Önal, Hüseyin Kargın, Yılmaz Yıldırım

Kazanan liste seçim sonrasında yaptığı açıklamada aşağıdaki ilkeler ışığında çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

• Mesleğin, çağdaş, bilimsel yöntemlerle ve yaklaşımlarla ve zenginleştirerek desteklenmesini sağlayacak çalışmalara hız vermek,

• Toplum yararını tartışmasız olarak kişisel çıkarların üzerinde tutmak, toplumsal sorumluluk duygusunu meslek alanında yaygınlaştırmak,

• Neo-liberal politikalarla kamu kaynaklarının tüketilmesine, özelleştirmeler ve ayrıcalıklı imar uygulamaları yoluyla kentsel mekânın kamu yararı önceliğini yitirmesine “dur” demek,

• İstanbul’un kentsel dönüşüm sürecinde, giderek yoğunlaşan hukuk dışı uygulamalarla mücadele etmek, uluslararası gayrimenkul pazarının rant projelerine ve sözcülerine geçit vermemek,

• Serbest dolaşımla ilgili dayatılan yasal düzenlemeler sürecinde, ülkemiz mimarlarının haklarını korumak ve bu çerçevede mesleğimizin kalitesini yükseltmek,

• Mimarların ekonomik krizle birlikte giderek artan sorunlarının aşılmasını sağlayacak mimarlar arası dayanışmayı güçlendirmek ve mimarlığın her alanında hizmet veren meslektaşlarımızın mesleklerini özgürce uygulayabilmeleri konusunda çözüm üretmek,

• Mesleğin gelişimi ve nitelikli mimarlık hizmetlerinin en önemli araçlarından biri olan yarışma kurumunun, özellikle kamu projelerinde uygulanmasının takipçisi olmak,

• Bilim insanlarının, mimarlık eğitimi ve araştırmaları için gerekli olan demokratik-özgür ortamlardan ve destekten yoksun bırakılmalarına, mimarlık eğitiminin hızla nitelik kaybetmesine “dur” demek,

• Mesleki alandaki gelişmelere bağlı olarak hızla artan bilgi gereksinimini karşılamak üzere başlatılan sürekli mesleki gelişim çalışmalarını kurumsallaştırmak ve yaygınlaştırmak,

• Artan küresel sorunları (savaşlar, kültürel tahribat, iklim değişikliği vb) mimarlık gündemine taşımak ve bu konularda ulusal ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmek,

• Adaleti, hukuku ve kurumsallığı mesleğimizde her türlü sürecin temel ilkesi kılabilmek,

• Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen İstanbul’un mimarlık kültürünü toplumun gündemine taşımak, İstanbul Kültür Forumu girişimi ile kentsel sorunlara karşı mimarlık ve kent dayanışma ortamlarını desteklemek ve kurumsallaştırmak,

• Mimarlar Odası’nda Demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını devam ettirmek,

• Mimarlığın toplumcu, ilerici, aydınlık, yaratıcı yüzünü hayata taşıyabilmek.

politeknik.org.tr