Mimarlar ‘Acil Korona Mekanları’ tasarımı için ağ kurdu
Spread the love

Koronavirüse salgınında halk sağlığı için mühendislerin mimarların, plancıların çabaları devam ediyor. Mimarlar, virüse karşı ‘Acil Korona Mekanları’ ağını kurarak geçici yaşam alanları tasarlamak için meslektaşlarına çağrı yaptı.

Koronavirüs salgını yaygınlaşmaya devam ediyor. İtalya’da görüldüğü gibi enfekte olan insanlara acil müdahale mekanları da sorun hale gelmeye başlıyor. Mimarlar, yoğun bakım birimlerinde kapasite eksiği, sağlık personelinin geçici konaklama birim ihtiyaçları vb. eksikleri konusunda mekân tasarımı ve kent ölçeğinde organizasyon önerileri yapmak üzere ‘Acil korona mekanları’ ağı kurdu.

Mimarlar, meslektaşlarına ‘Acil Korona Mekânları ismini verdiğimiz bu ağ; yukarıda saydığımız ve süreç içinde ortaya çıkacak tüm mekansal ihtiyaçlar için gönüllü emeği esas alan kolektif üretim biçimiyle çalışmayı hedefleyen herkese açıktır’ diyerek çağrı yaptı.

Acil Korona Mekanları Ağı’nın çağrısı şöyle:

İçinden geçtiğimiz zorlu Coronavirus (Covid-19) salgın günlerinde, ülkemizde de yaşanması muhtemel olan yoğun bakım birimlerinin kapasite eksiği başta olmak üzere sağlık personelinin geçici konaklama birim ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, çeşitli mekân tasarımı ve kent ölçeğinde organizasyon önerilerini multi-disipliner ve kolektif olarak hayata geçirebilmek için çağrımızdır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde tasarımcılar benzer kaygılarla üretimlerde bulunuyorlar. Biz de bu çabanın parçası olmak istiyoruz. Ek yatak kapasiteli hastane destek birimleri, bakım yerleri, karantina alanları, yoğun bakım üniteleri, sahra hastaneleri, sağlık personeli için geçici yaşam alanları oluşturabilmek amacıyla tasarım ve mekânsal organizasyon önerileri için bir ağ kurduk. Acil Korona Mekânları ismini verdiğimiz bu ağ; yukarıda saydığımız ve süreç içinde ortaya çıkacak tüm mekansal ihtiyaçlar için gönüllü emeği esas alan kolektif üretim biçimiyle çalışmayı hedefleyen herkese açıktır. Bu çağrıyı mimarlar olarak başlatıyoruz ama acil korona mekanları için desteğe hazırım diyen herkesi bu ağın parçası olmaya davet ediyoruz. Süreç içinde; TTB, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerle koordineli çalışmayı istiyoruz.

Tasarım ve organizasyonlar için ekipler kurmayı; doktorlar, mühendisler, tasarımcılar, şehir plancıları gibi pek çok meslek grubuyla ve üretici firma ve ekiplerle gücümüzü ve bilgimizi birleştirmeyi hedefliyoruz.

Ağın parçası olabilmek ve iletişim kurabilmek için:

Mail: acilkoronamekanlari@gmail.com

Twitter: twitter.com/acilkoronamekan

Instagram: instagram.com/acilkoronamekanlari/

politeknik.org.tr


Spread the love