Makina Mühendisleri Odası: “İMO’ya Yönelik Saldırıya Odamızdan Kınama”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Ankara’da ilerici kamuoyu Konur sokak ve çevresindeki faşist-polis işbirliği provokasyonlarıyla meşgulken kendini bilmez bir grubun tam bir apolitizm ile İMO toplantısını basarak sergilediği şiddeti nefretle kınamaktadır.

Kendilerine “Artı İvme” adını veren bir çevre, uzunca bir süredir tartışma ve eleştiri ahlakından yoksun kışkırtıcı nitelikli, hakaret içerikli metinler yayımlayarak TMMOB üzerinden “siyaset” yapmayı var oluş gerekçesi olarak görmektedir.

Bu grup TMMOB’nin onlarca yıldır sürdürdüğü mücadeleler sonucu yarattığı demokrasi kültürünü, geleneklerini ve iç hukukunu istismar ederek, TMMOB ve bağlı Odalarının kurumsal toplantılarını sabote etmeyi alışkanlık haline getirmiş ve nihayet TMMOB ortamına yönelik sistemik saldırılarını tehdit ve şiddet kullanmaya kadar tırmandırmıştır.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi‘nin 03 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Üye Toplantısında toplantının divan başkanlığını yapan TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Taner Yüzgeç ve İnşaat Mühendisleri Odası Merkez ve Ankara Şube yöneticileri ile İMO çalışanları bu insanların fiili saldırısına uğramış ve darp edilmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, yaşanan saldırıyı TMMOB’nin birlik içindeki geleneksel demokrat, devrimci çizgi ve iç işleyişinden ciddi bir sapma olarak görüyor ve faillerini şiddetle kınıyoruz.

Ankara anti-faşist kamuoyunun, TMMOB ve bağlı Odalarının ilerici, yurtsever, devrimci, demokrat kadrolarının faşizmi lanetlemek için Yüksel caddesinde toplandığı saatlerde İMO’ya yönelik böylesi bir saldırı düzenlenmesinin bu kesimin politik sığlığını göstermesi açısından da son derece manidar olduğunu düşünüyoruz.

TMMOB ve Odaların devrimci-demokrat geleneğini ve iç işleyiş normlarını ihlal eden, devrimcilik ve örgütlülüğü fevrilikle sakatlayan, TMMOB’nin birlik, katılım, örgütlülük ve mücadele nosyonlarını zedeleyen bu tür yaklaşımların, TMMOB örgütlülüğünden gereken yanıtı alacağına yürekten inanıyoruz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

Emin KORAMAZ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı