Maden mühendislerinden Kanal İstanbul Raporu: ”Hafriyat ve patlatma hesapları yanlış!”

Maden Mühendisleri Odası hazırladığı Kanal İstanbul Raporunu açıkladı: Hafriyat ve patlatma hesapları yanlış, maliyet açıklanandan çok daha fazla.

Maden Mühendisleri Odası 1 Aralık Salı günü düzenlediği basın toplantısı ile Kanal İstanbul Kazı Patlatma Nakliye Teknik Değerlendirme Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılan basın toplantısına Maden Mühendisleri Odası ve meslek odalarının üyeleri, yöneticileri katıldı. Açıklamada, Kanal İstanbul kazı patlatma nakliye/hafriyat konularına odaklanan raporda ÇED. Raporu’nda paylaşılan bilgilerin yanlış, çelişkili ve bilimsellikten uzak olduğu ifade edildi.

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden Mehmet Makar’ın aktardığı raporda şu noktalara değinildi:

• ÇED Raporunda belirtilen 1,1 milyar m3’lük kazı miktarının hesaplanmasına dair detay bilgi şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır.
• Kazı termin süreleri birbiri ile uyuşmuyor. Raporda kazı süreleri ile ilgili farklı bölümlerde 4 yıl, 5 yıl ya da 7 yıl sürecek gibi ifadeler bulunuyor. Raporda yapılan kazı ve nakliye hesaplamaları, planları birbiri ile çelişmekte ve bir tutarlılık arz etmemektedir. Patlatma bilgileri ile ilgili raporun farklı bölümlerinde 5 yıl ve 7 yıl sürecek gibi birbiri ile çelişen bilgiler bulunuyor. Kazı süresinin 4 yıl süremesi planlanırken Raporda belirtilen dev kaya kamyonlarının temin edilmesinin 3-4 yıl süreceği belirtiliyor.
• Kazı sonrası hafriyat miktarı belirlenirken önemli bir faktör olan kabarma faktörü 1.18 alınarak düşük hesaplanmış. Kanal güzergahında bulunan kireçtaşı, kumtaşı, kiltaşı, marn, şeyl ve alüvyonlu birimler dikkate alındığında gerçek kabarma faktörünün 1.3 ile 1.6 arasında değişeceği bu nedenle gerçek hafriyat miktarının 1,76 milyar m3 ile 1,43 milyar m3 arasında değişeceği, bunun da Raporda belirtilen termin sürelerini değiştireceği ve maliyetlere 1-2 milyar dolar arasında ek bir taşıma maliyetine neden olacak. Taşımadan kaynaklı süreler değişeceğinden çevresel etkiler de değişecek.
• Kazı ve hafriyat miktarları doğru bir şekilde hesaplanırsa sadece kazı, nakliye ve dolgu alanlarındaki depolama maliyetlerinin ÇED Raporu’nda belirtilen toplam proje maliyeti olan 75 milyar lirayı aşıyor.
• Kanal Projesi çerçevesinde %3.8’lik kazının patlatmalı kazı ile yapılacağı ancak kanal güzergahındaki jeolojik birimler dikkate alınınca bunun düşük gösterildiği, patlatmalı kazının çok daha fazla olacağı ifade edildi.
• Kanal Projesi kapsamında yapılacak olan patlatma hesaplarının, tasarımlarının yanlış yapıldığı, patlatmadan kaynaklı çevresel etkilerden titreşim ve hava şoku hesaplarının yanlış yapıldığı belirtildi.

Raporun sunumu sonrası Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri Umut Atlıhan basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED Raporu’nda bulunan, maden mühendisliği disiplinini ilgilendiren ve yukarıda detayları paylaşılan “kazı, patlatma ve nakliye” konu başlıklarında yapılan değerlendirmeler “yöntemler, hesaplamalar, planlar ve sonuçları” itibari ile bilimsel ve teknik doğrular ile çelişmektedir ve yanlışlar içermektedir. Özellikle kazı, patlatma ve nakliye işleri projenin en büyük bölümünü oluşturması nedeni ile Kanal İstanbul ÇED Raporu’nun ve Kanal İstanbul Projesi’nin iptal edilmesi gerekmektedir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

politeknik.org.tr