Maden Mühendisleri Odası: ‘Madencilerin sağlığı için üretimler durdurulsun!’
Spread the love

Koronavirüsü salgını nedeni ile bir yandan ‘evde kal’ çağrıları yapılırken diğer yandan işçiler madenlerde, inşaatlarda çalıştırılmaya devam ediyor. Maden Mühendisleri Odası açıklamalar yaparak üretim zorunluluğu bulunmayan madenlerin bir an önce tatil edilmesi, madencilerin sağlığının korunması gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüs salgını etkisini her geçen gün arttırırken ‘evde kal’ çağrıları da daha sık paylaşılır oldu ancak sağlık, belediye ve gıda gibi zorunlu hizmet alanları dışında bulunan madenlerde ve inşaatlarda binlerce işçi yan yana hiçbir önlem alınmadan çalıştırılmaya devam ediyor. Maden Mühendisleri Odası yayımladığı açıklamalar ile üretim zorunluluğu bulunmayan maden işletmelerinin tatil edilerek üretimlerinin durdurulmasını, meslektaşlarının, çalışma arkadaşlarının sağlığının korunması gerektiğini vurguladı.

Maden Mühendisleri Odası madencilik iş kolu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Yapılan açıklamalar ve alınan tedbirler dikkatlice incelendiğinde madencilik sektöründe herhangi bir önlem alınmadığı görülmüştür. Bilindiği gibi madencilik sektörü yer üstü ve yeraltı işletmeler olarak iki ana gruba ayrılmaktadır ve bu işletmelerde binleri bulan sayıda işçi çalışmaktadır.

Öncelikle salgın kontrol altına alınana dek üretim zorunluluğu bulunmayan maden işletmeleri acilen tatil edilmeli, bu işletmelerde yalnızca emniyet açısından zorunlu faaliyetlere izin verilmeli, bu süreçte işçi ücretleri işsizlik fonundan sağlanmalıdır.

Yeraltı maden işletmeleri havalandırma sistemleri nedeniyle ayrı olarak değerlendirilmelidir. Yeraltı maden işletmeleri mekanik veya doğal havalandırma sistemleri ile havalandırılmakta olup ısı, nem, toz ve havanın tüm yeraltı işletmesini dolaşması nedeniyle salgının yayılması için uygun ortam sağlamaktadır.”

Açıklamanın tamamına linkten ulaşabilirsiniz: http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=12354&tipi=&sube=0

‘Halkın değil sermayenin talepleri karşılanıyor’

Maden Mühendisleri Odası, AKP iktidarının koronavirüs salgını önlemleri kapsamında açıkladığı tedbir paketine “Şirketlere 98 milyar var, halka hiçbir şey yok” diyerek tepki gösterdi.

Maden mühendisleri “Toplumsal beklentiler bu kadar açık ve netken, iktidar bir yandan “Evde kal Türkiye” demekte, diğer yandan uçak biletleri ile konaklama vergilerinde indirim yaparak halkın taleplerini değil sermayenin taleplerini karşılamaktadır” diyerek açıklanan pakete tepki gösterdi.

Korona destek paketi konusunda yapılan açıklama şu şekilde:

“Toplantıda alınan karalar çerçevesinde açıklanan ekonomik önlemler ise kabul edilebilir nitelikte değildir.

Açıklanan kararlarda;
• Bankacılık-finans sektörünün özel sektörlere yönelik kredi mekanizmalarının güçlendirilmesi,
• Konut kredisi oranın %90’a yükseltilerek inşaat sektörünün canlandırılmaya çalışılması,
• 100 Milyar TL’lik desteğin 98 Milyarının sermaye gruplarına aktarılması,
• Konaklama vergisinin geçici süreyle askıya alınması,
• İç havayolu taşımacılığında KDV’nin %1’e indirilmesi, var.

Peki kararlarda neler yok;

1. Hastalığın daha da yayılmasını engellemek için, açık tutulmasına hiçbir fayda olmayan, bilakis hastalık için birçok risk barındıran pek çok sektörde işyerlerinin kapatılması, yürütülmesi zorunlu olmayan ekonomik faaliyetlerin durdurulması yok,
2. Kriz bahanesi ile işten çıkarma, ücretsiz izin, ücret düşürme vb. uygulamaların engellenmesine yönelik bir önlem yok,
3. Kamu kuruluşların da dahi kapsamlı uzaktan çalışma düzenlemeleri yok,
4. Faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde başta bağımsız ve günübirlik çalışanlar olmak üzere binlerce emekçini nasıl geçineceği yok,
5. Ulaşım yoğunluğun dağıtılması için çalışma saatlerinin yeniden düzenlemesi ve azaltılması yok,
6. Geçinmek için çalışmak zorunda olan, günlük gelirle geçinen milyonlar için doğalgaz, elektrik, su, internet vb. faturaların devlet tarafından üstlenilmesi veya bunlara bir gelir sağlanması yok,
7. Temel gıda ve temizlik ürün ve hizmetlerinde ÖTV ve KDV indirimi yok,
8. Milyonlarca yurttaşımız için teşhis kitlerine nasıl ulaşılacağı, gündelik gereksinimlerini karşılamak için gereken kişisel koruyucu donanım (maske, eldiven, dezenfektan) temini yok,
9. Bırakın sıradan yurttaşlarımızı, tedavi ile ilgilenen sağlık çalışanlarının bile kişisel koruyucu donanımı ile ilgili eksikliklerini giderme konusunda tatmin edici bir hazırlık yok,
10. Sağlık personelinin aşırı çalışma koşullarını azaltmak için, işten uzaklaştırılmış ve/veya ataması yapılmayan sağlık uzmanlarının görevlendirilmeleri ile ilgili bir niyet yok,
11. Salgını fırsat bilip kişisel koruyucu donanım başta olmak üzere talep gören mal ve hizmetlerin fiyatları üzerinden vurgunculuk yapanlara bir engel yok.

Yani açıklanan önlemlerde halk için hiçbir önlem yok. Halk yine kendi yarasını kendi sarmak, acıyı, yoksunluğu sefaleti yaşamak zorunda kalacak.”

Açıklamanın tamamı için tıklayınız.

politeknik.org.tr


Spread the love