Koruma Kurulu’ndan Maçka kararı: İzin alınmadan herhangi bir inşa yapılamaz
Spread the love

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Maçka Demokrasi Parkı’nda başlayan inşaat hakkında Koruma Kurulu’na yapılan başvuruya yanıt geldi. Kurul kararında “bölge kurulu izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahale yapılmaması” gerektiğini belirtti

İstanbul Beşiktaş’taki Maçka Demokrasi Parkı’nın bir kısmının çevrilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Dolmabahçe’den Sarıyer’e kadar 140 kilometrelik bir tünel çalışması başlattığı ortaya çıktı. Mahallede oturanlar başta olmak üzere Maçka Parkı’nı kullanan kent ve yaşam savunucuları İBB’nin kendilerine hiçbir şekilde danışmadan başlattığı bu projeye tepki gösterdi. Parkın tek bir ağacına bile dokunulmasına izin vermeyceklerini söyleyen ve “Maçka Parkı hepimizin” sloganı etrafında bir araya gelenler İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

Koruma Kurulu’na bilgi verilmedi

Dilekçeye kuruldan 7 Şubat’ta gelen iki yanıttan birinde projenin henüz kurula iletilmediği belirtildi. Kurula yazdıkları dilekçede projenin incelenerek görüş beyan edilmesi talep edildi. Kurul ilk yanıtında “… söz konusu projeye ilişkin Kurumumuzdan görüş talep edilmiş, konuya ilişkin olarak İstanbul 3 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2016 tarih ve 3186 sayılı kararı ile projenin bilgi amaçlı mevcut imar planlarına aktarılması, kesit ve detay çalışmaları ile birlikte Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine karar verilmiştir” denildi.

İnşai faaliyet yapılmaması…

Kuruldan gönderilen ikinci yazıda ise kurulun izni alınmadan herhangi bir inşai veya fiziki müdahale yapılmaması yönünde beyanda bulunuldu. Kurulun yazısının ilgili kısmı:

…iletilen belgelere ilişkin eksiklikler ve Müdürlüğümüz görev alanında kalan kısımlarda koruma bölge kurulu izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki uygulama yapılmaması…”

Kaynak: Sendika.Org


Spread the love