Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Plancılar İmza Kampanyası Başlattı

Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Grubu Diplomalar Pembe veya Mavi mi ki? isimli imza kampanyası başlattı.

Cinsiyetçi iş ilanlarına karşı oluşan tepkiyle 2006 yılında biraraya gelen, aralarında TMMOB’nin farklı disiplinlerine üye kadın mühendis, mimar ve plancılarının da olduğu Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Grubu, bir kere daha cinsiyetçi iş ilanlarına karşı bir kampanya başlattı.

 İmza metninde, TMMOB’ye bağlı bazı Odaların hala cinsiyetçi iş ilanlarını üyelerine duyurduğu ifade edilirken, TMMOB’nin bir an önce cinsiyet ayrımcılığına karşı duran bir mücadele çizgisi geliştirmesi talep ediliyor. Ayrıca TMMOB’nin 40. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararlardan birisi olan Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası’nın hayata geçirilmesi isteniyor.

İmza kampanyasının tam metni şu şekilde:

DİPLOMALAR PEMBE VEYA MAVİ Mİ Kİ?

55 yıllık TMMOB’nin tarihinde ilk kez bu yıl 21-22 Kasım’da bir Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancılar kurultayı düzenlenecektir. Bu olumlu gelişmeye rağmen TMMOB’ye bağlı bazı odalar hâlâ cinsiyet ayrımcı ifadeler içeren iş ilanlarını üyelerine aktarmaya devam etmekte, cinsiyetçi iş ilanı veya yayınların kamuoyuyla paylaşılmasında aracı bir kurum olmamak için yeterince hassasiyet göstermemektir.

Biz, Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancılar tüm TMMOB bileşenlerine şunu hatırlatmak isteriz ki; “Bay Mühendis aranıyor” gibi doğrudan veya “askerliğini yapmış” gibi dolaylı cinsiyetçi ifadelerin yer aldığı iş ilanlarının TMMOB bültenleri, yazışma listeleri, ilan panoları vb. aracılığıyla duyurulması Anayasa’nın 10. Maddesi’ne, İş Kanunu’nun 5. Maddesi’ne, Avrupa Birliği Mevzuatı ve Uluslararası Çalışma Örgütü belgelerine aykırıdır, TCK’nin 122. maddesine göre de suç oluşturmaktadır. Bizler, var olan cinsiyetçi uygulamalara artık son verilmesini istiyor ve cinsiyetçi ilanların kamuoyuyla paylaşılmasında TMMOB’nin hiçbir koşulda aracı olmamasını talep ediyoruz. Ayrıca TMMOB’nin özel sektörün verdiği cinsiyetçi iş ilanlarına karşı açılacak davalara müdahil olması veya dava açmak isteyen üyelerine destek vermesi gerektiğine de inanıyoruz. TMMOB ve bağlı Odaların hiçbir yayınında, seminerinde, toplantısında cinsiyet ayrımcılığı içeren ifadelere rastlamak istemiyor, ”gözden kaçmış”, ”dili sürçmüş” gibi mazeretleri kabul etmiyoruz.

TMMOB mühendis, mimar ve şehir plancı diplomalarının pembe veya mavi renkte olmadığını cinsiyetçi işverenler başta olmak üzere tüm kamuoyuna hatırlatmalıdır.

2008 yılı 40. Genel Kurul’da oyçokluğu ile kabul edilmesine rağmen halen kurulamayan Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası’nın ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz.

Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancılar Grubu

İmza için:

http://www.kadinmuhendisler.org/Kampanya2009Duyur.aspx

politeknik.org.tr