İş yerlerinde bedelli askerlik gündemi: 21 gün şartı ve ücretsiz izinle yükselen bedel

Askerlik çalışma hayatını doğrudan etkiliyor. Bu sebeple de çalışanların gündeminde yer alan bir konu. Askerlik yapmamış olmak çalışma hakkının önünde bir engel olabildiği için de bedelli askerlik periyodik aralıklarla istenir ve beklenir oldu.

Temmuz ayının son haftasında bedelli askerliğin mecliste kabul edilmesiyle çalışanlar düzenlemenin şartlarını konuşmaya başladı. Konuşmaların ana odağını ise düzenlemede ‘temel askerlik eğitimi’ gerekçesiyle 21 günlük askerlik şartının olması.

Ücretsiz izin mümkün peki ya rutin giderler nasıl karşılanacak?

Askerlik düzenlemesinde 21 gün askerlik yapılacağı kesinleşince sosyal medyada 21 gün şartının kaldırılması günlerce gündem oldu. İşçiler bu düzenlemeyi ‘21 gün mağduriyeti’ olarak tanımlıyor.

Bedelli askerlik hükümlerinin düzenlendiği 7146 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin dördüncü fıkrasında ‘Bu madde hükmünden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.’ ifadesi yer alıyor. Bu maddeyle birlikte düzenlemeden yararlanacak olanlar işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalmasa bile bir ay ücretsiz izin sebebiyle 15.000 TL olan askerlik bedeline, hali hazırda o bir ayda ortadan kalmayacak olan kira ve benzeri genel giderler eklenince çalışanlar için durum bir hayli zorlaşıyor.

Patronlara talepler

Bu aşamada iş yerlerinde bedelli askerliğin bedeli ve patronla sürdürülebilecek görüşmeler konuşuluyor, çalışanlar çeşitli talepleri dile getiriyor. Ücretli izin, geri ödemesi makul planlanarak bir ya da bir kaç aylık avans çözüm için konuşulan talepler arasında. Kıdem tazminatını alarak istifa etmek de seçenekler arasında.

Bir önemli sözü de unutmamak lazım: ‘Birlikten kuvvet doğar’. Buradan yola çıkarak iş yerlerinde bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili konuşmaları ve talepleri ortaklaştırmak, ortak hareket etmek askerlik bedelinden az hasarla kurtulabilmenin ön şartı diyebiliriz.

 

politeknik.org.tr