İnşaat Mühendisleri Odası: “Çorlu’da benzer olayların meydana gelmesi kaçınılmaz”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Tekirdağ Çorlu’da yolcu treninin raydan çıkmasına ve sonrasına ilişkin hazırlanan inceleme ve değerlendirme raporunu paylaştı. Raporda, olaydan sonra yapılan onarım işlerinin tekniğine uygun yapılmadığı, aynı yerde benzer olayların meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Tekirdağ Çorlu’da yolcu treninin raydan çıkmasına ilişkin inceleme ve değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı. Bugün (5 Eylül) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde gerçekleştirilen açıklamayı TMMOB İnşşat Mühendisleri Başkanı Cemal Gökçe okudu.

Suçlu yağmur değil; yapan, yaptıran, denetlemeyen
Yetkililerin ortaya çıkan afetlerin nedenleri değil, sonuçları üzerinde durmasını eleştiren Gökçe, felaketin suçunun aşırı yağmurlara yüklenemeyeceğini söyledi:

Demiryolu hattının tarım arazileri içinden geçtiği görülmektedir. Tarım arazilerinin geçtiği yerlerde zeminin taşıma gücü zayıf olur. Çekilen fotoğraflarda balast ve alt balast tabakalarının yetersizliği nedeniyle işlevini yitirdiği hatta tabii zemin içinde kaybolduğu görülmektedir. Teknik olarak bu durma balast yutulması denilmektedir.

Demiryolu hattı yapılırken göçme, çökme ve tabaka kayması ve boşalması ile ilgili bilgiler dikkate alınmamıştır. Ayrıca yağan yağmurlar dikkate alınarak gerekli olan bakım ve kontrollerin yapılmadığı, bu kazanın sadece en son yağan yağmurlara bağlanmaması gerektiğinin bilinmesini de istiyoruz!

Suçlu yağmur değildir! Yapanlar, yaptıranlar ve yapılmış olan yapıları denetlemeyenlerdir.

Bulgular kamuoyuyla paylaşılmalı
Demiryolunun güvenlik sıralamasında ulaştırma türleri arasında üstlerdeki yerini aldığını belirten Gökçe, “Demiryolu güvenlidir, ancak onu güvenli yapan arka planda sistemi yönetenlerin güvenlik anlayışıdır” dedi. Gökçe, “Bir kamu hizmeti olan demiryolu ulaştırmasından sorumlu olanların başlıca görevlerinden biri, demiryolu olaylarını/kazalarını şeffaf ve nesnel biçimde değerlendirip, elde edilen bulguları kamuoyuyla paylaşmak, benzerlerinin tekrar etmemesi için alınacak önlemleri belirleyip hayata geçirmektir.” diye ekledi.

Yüzyıllık kurumsal birikim heba edildi
TCDD’de yapılan yapısal değişikliklerle kurumsal birikimin ve çalışanların deneyim birikimlerinin heba edildiğini belirten Gökçe şunları söyledi:

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü demiryolu altyapısından sorumlu tutulurken, yolcu ve yük taşımacılığı hizmetlerinin kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yürütülmesi yasalaşmıştır. Bu düzenlemeler, demiryollarında daha önceki yıllarda başlatılan personel azaltma uygulamalarının devamında yapılmıştır. Yeni yasayla, demiryolu ulaştırmasının organizasyon bileşenleri ve bunlar arasındaki ilişkiler büyük ölçüde yeniden tanımlanmış ve oluşturulmuştur. Bu süreçte yüzyıllık kurumsal birikimin ve çalışanların deneyim birikimlerinin birçoğunun heba edildiği gözlenmektedir.

Aynı yerde benzer olayların meydana gelmesi kaçınılmaz
Gökçe, 8 Temmuz günü Çorlu’da meydana gelen yolcu treninin raydan çıkma olayının, söz konusu hattın demiryolu altyapısına ilişkin zayıflıkları ve denetim eksiklerini gözler önüne serdiğini belirtti ve olayla ilgili tespitlerini aktardı:

Bölgede olaydan önceki günlerde görülen kısa süreli şiddetli yağışlar, yol ve altyapı tesisleri denetiminin sıklaştırılması için önemli bir işaret sayılmalıydı; ancak, bu verinin yeterince değerlendirilmediği anlaşılıyor.

Olayda ön planda olan üstündeki dolgu boşalan menfez, trenin raydan çıkmasında doğrudan etkili olmayıp, buradan geçerken şiddetli sarsıntı hisseden makinistlerin seri fren yapmasına neden olmuştur. Trenin normal fren yapması ya da fren uygulamaması halinde, yoluna raydan çıkmadan devam etmesi muhtemeldi.

Özel durumlarda treni kısa mesafede durdurmak için uygulanan seri fren, trenin frenleme işlevlerinden biridir. Kurplu kesimlerde (dönemeçlerde) uygulanması güvenlik nedeniyle tavsiye edilmezken, yolun doğru kesimlerinde (aliymanlarda) uygulanmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Altyapısı ve üstyapısı yeteri kadar iyi durumda olmayan demiryolu hatlarında uygulanan seri fren, üstyapıda burkulma gibi çeşitli geometrik bozulmalara neden olabilmektedir. Çorlu’daki olayda, uygulanan seri fren raylarda burkulmaya yol açtığı için trenin raydan çıktığı değerlendirilmektedir.

Olaydan sonra menfez dolgusunda ve menfezden sonraki hat kesiminde yapılan onarım işlerinin tekniğine uygun yapılmadığı yerinde gözlemlenmiştir. Bu koşullarda, aynı yerde benzer olayların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Sendika.Org