IBM Çalışanlarının Sendika Mücadelesi Sürüyor
Spread the love

IBM Türk’te sendika mücadelesi devam ediyor. Mücadelede gelinen süreçle ilgili 18 Haziran günü Levent Yapı Kredi Plaza önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

2008 yılı başından beri IBM’de sendikal mücadele yürüten Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 2 no’lu Şube tarafından “IBM’de Sendikal Haklara Saygı İstiyoruz” talebiyle gerçekleştirilen eyleme Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve T. Harb-İş Sendikası Anadolu Yakası Şubesi ve çeşitli alanlardan mühendisler de destek verdi. 

Basın açıklaması öncesi konuşan Tez-Koop-İş Sendikası 2 no’lu Şube Başkanı Rabia Özkara IBM işvereninin sendikal haklara saygı göstermeyerek haksız itirazlarla mahkeme süreçlerini başlattığını ve son olarak da sendikanın üç işyeri temsilcisini sudan sebeplerle işten çıkardığını ifade etti. Ancak açılan 2 davadan işkolu ile ilgili olanın sendika lehine sonuçlandığını ve diğer davanın da bu yönde sanuçlanmasını beklediklerini söyledi ve IBM işvereninin bu gereksiz tutumundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra süreç boyunca sendika ile ortak eylemlilikler düzenleyen ve sendika mücadelesine katkı sunan EMO İstanbul Şube adına Şube Başkanı Erhan Karaçay söz aldı. Karaçay, “Bir kez daha IBM önündeyiz. Sendikal mücadeleye ve haklara dönük saldırılar oldukça buradave bu gibi alanalarda olmaya devam edeceğiz. İşçi sınıfının kazanımlarına yönelik bu saldırılara karşı hep beraber olacağız. Bizler TMMOB ve EMO İstanbul Şubesi olarak IBM’deki bu mücadelenin de yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Karaçay’ın konuşmasının ardından IBM emekçileri adına basın açıklamasını işten çıkartılan işyeri temsilcilerinden Elvan Demircioğlu okudu. Basın açıklamasında, işten çıkarmalar kınanırken, Toplu İş Sözleşmesi masasından kaçmak için hukuksal itirazlarla süreci uzatan IBM işverini bu tavrından vazgeçmeye ve TİS masasına oturmaya çağrıldı. “Buradan ATV-SABAH Grevini, Desa Direnişini, E-Kart, Kızılay, Sinter, Meha ve ismini sayamadığımız tüm direnişleri selamlıyoruz. Patronlar kendi çıkarları için nasıl nasıl birleşip tek yumruk oluyorlarsa işçiler de direnişlerini birleştirmelidir.” denilerek diğer direnişteki işcilerle dayanışma çağrısı yapıldı.

Eylem boyunca “Susma sustukça sıra sana gelecek!”, “Örgütleysek herşeyiz, örgütsüzsek hiçbir şey!”,  “IBM işçisi yalnız değildir!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz!” sloganları atılırken eylem basın açıklamasının ardından son buldu.

politeknik.org.tr

 

 

 


Spread the love