Genel Kurul’a 18 gün Kala Mimarlar Odası’ndan Bayındırlık Bakanı’na Mektup

Mimarlar Odası YK geçtiğimiz gün Bayındırlık Bakanlığına “Mimarlık Hakkında Kanun” hakkında bir yazı gönderdi. Kısa süre önce Abant’ta yapılan danışma kurulu içinde yer alan görüşlerin bu mektupta yer almadığını savunan Ankara’daki DİMP grubu ise konuyu yukarıdaki başlık ile duyurdu.

DİMP kendi sitesinde Merkez Genel Kuruluna çok az zaman kalmasına vurgu yaparak konuyu şu şekilde duyurdu:“TMMOB Mimarlar Odası genel Kuruluna 18 gün kala mevcut MYK gelecek dönemin en önemli mücadele aksı olan mimarlık hakkında kanun ile ilgili Bayındırlık Bakanlığı’na mektup yazdı. Mektupta, Abant Danışma Kurulunda gündeme getirilen mimarlık hakkında kanunla ilgili görüşler yer almamıştır “

Genel Kurula günler kala böylesi önemli bir konuda yazılan mektuba dair tepkileri toplamaya çalışan DİMP grubu mektubu sitesinde yayınladı.

 

Kaynak: dimp.org

 

Mimarlar Odası MYK’sinin söz konusu mektubu için tıklayınız