Teknikerler Köle Gibi Çalıştırılmaya Karşı Meslek Odası Talep Ediyor

5 Nisan Teknikerler Günü nedeniyle Teknikerler Birliği İstanbul Şubesi tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Teknikerler Birliği İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Cemal Güney’in yaptığı açıklamada bugün teknikerlerin sayısının 2 milyonu bulduğu hatırlatılarak teknikerlerin karşılaştığı sorunların ise çığ gibi büyüdüğü belirtildi.

Teknikerleri temsil eden sosyal örgütlerin sorunlara zamanında ve yeterince müdahil olamadğını vugulayan Güney, Anayasa’nın 135. Maddesinde tarifi verilen şekilde , teknikerler için “Tekniker Odaları Birliği” kurulması gerektiğine değindi. Açıklama “Bugün bizler, haklarımıza, mesleki odamıza kavuşmamıza engel olanlarla, aşımıza ve ekmeğimize göz koyanlara karsı mücadele etmeye kararlı olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.” sözleriyle sona erdi.

Yapılan açıklamanın tam metni aşağıdadır.

 

 

5 Nisan Teknikerler Günü

Cumhuriyet ve Demokrasi idaresine tabii ülkelerde, kalkınma şuuru, sosyal uyanış ve mesleki olarak kendini ifade edebilme arzusu, mesleki bir kitle indeksi olarak, ekonomik ihtiyaçların ve nüfus potansiyelinin artısına bağlı olarak büyüyen sosyal yapı içerisinde yerini almaktadır. Bu anlayış, ister istemez ülkemiz teknikerlerini de etkiledi ve teknikerlerin temel hakları ve toplumsal tercihlerini içeren Teknikerler Birliği 5 Nisan 1999 tarihinde Ankara’da T.C.Üniversitelerine bağlı olarak eğitim-öğretim veren Meslek Yüksek Okulu mezunu Tekniker ünvanına sahip insanları bir araya getirerek, kanunlarca verilmiş haklarını korumak, kullanabilmek ve iş yaşamında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek amacı ile o yıllara kadar Tekniker camiasına hizmet vermiş olan Elektrik, İnşaat, Makine, Harita, Telekomünikasyon Tekniker derneklerinin ortak kararı ile mevcut derneklerin kapatılarak daha güçlü olmak için kurulmuştur.

Buna göre;

Kendisine, ailesine, yasadığı topluma, ülkesine ve tüm dünyaya faydalı hizmetler üretmek üzere, teknik beceri ve teknolojiyi kullanabilme yetilerini kazandırmak, hızlı gelişmeyi sağlayabilmek ve bilge elemanlar yetiştirmek amacı ile, Ülkemizde 1911 yılında ‘‘Fen Mektebi’’ olarak doğan ve 1944 yılında da “Tekniker Okulları” olarak şekillenen ve büyüyen, günümüzde ise “Meslek Yüksek Okulu” adı varlığını sürdüren, bu gün ülkemizin teknik alanındaki en yoğun öğrenci kapasitesine sahip eğitim kurumları haline gelmiştir.

Ancak bu fiziki büyüme ile birlikte ülke koşullarına paralellik arz eden perspektifte, bu okullarında sorunları büyümüş ve geçmiş yıllarda bir çok siyasi kadronun memleketlerine yatırım aracı olarak algılanmış, ve bu okulların sayısı günümüzde altı yüzü geçmiştir.

İktisadi, İdari, Sosyal, Sağlık ve Teknik alanda üç yüze yakın branşta eğitim sunan bu okullardan yine yaklaşık her yıl iki yüze yakın tekniker yetiştirilmektedir.
Teknikerler elektrikten – makineye, inşaattan – kimyaya, denizcilikten havacılığa, Sağlıktan -Ziraata yüzlerce mesleki alanda Türkiye için nitelikli hizmet Üretmeye çalışmakta, ancak tekniker paydaşlarının ve ülke yöneticilerinin yeterli oranda gerekli düzenlemeleri yapmaması yüzünden çağdaş köle muamelesine tabi tutulmaktadırlar.

Teknikerlerin sorunları çığ gibi büyümüştür. Tabii ki bu sorunların bir tarafında duyarsız yöneticiler ve yanlış planlamalar olabileceği gibi, diğer tarafında ise Teknikerleri temsil eden sosyal örgütlerin sorunlara zamanında ve yeterince müdahil olamaması, ve Yasal yetersizlikler olmuştur. Sorunları yok saymak, görmezden gelmek, dondurmak ötelemek çare olmadığı gibi, ileride iktisadi, sosyal ve kitle psikolojisi açıları, basta olmak üzere toplumun her kesimini her açıdan son derece olumsuz etkileyebilecek sorunların tetiklenmesine neden olacaktır.

Bu gün niceliksel olarak 2.000.000 civarı mezun Tekniker mesleki kitlesine Dernek ve Vakıf bünyesinde hizmet sunmak, meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek Yasal olarak yeterli gelmemektedir. En köklü ve sağlıklı çözümün T.C. Anayasası 135. Maddesinde tarifi verilen Meslek Odasının, Teknikerler için de “TÜRK TEKNİKER ODALARI BİRLİĞİ” nin kurulması halinde mümkün olabileceği ortadadır.

Ekonominin temel unsurları arasında gösterilen, emek ve sermaye kavramının temel dinamiklerinden bir tanesi de Tekniker meslek unvanıdır. Çalışma hayatında her türlü olumsuzluğa ve kıt kaynaklara karsın bireysel gayretlerle, hem çalışan hem de işveren konumundaki Teknikerler büyük başarılara imza atmışlardır. Biz bu bireysel başarıların, Tekniker meslek kitlesi tarafından da ekonomik ve sosyal açıdan katma değer olarak ülkemize geri döneceğini arzu ediyoruz.

 

Bugün 5 Nisan 2010

Teknikerler Birliği İstanbul Şubesi olarak tüm Teknikerlerin, kurulduğumuz 1999 Yılından beri kutlamakta olduğumuz 5 Nisan Tekniker Gününü kutluyoruz. Bugün bizler, haklarımıza, mesleki odamıza kavuşmamıza engel olanlarla, aşımıza ve ekmeğimize göz koyanlara karsı mücadele etmeye kararlı olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Saygılarımızla.
Teknikerler Birliği İstanbul Şubesi