Gece Yarısı Özelleştirme Operasyonu

Hükümetin baskın yasa çıkarma alışkanlığının son örneği linyit sahalarının özelleştirilmesine dair kanun teklifi oldu 
 
TBMM’de görüşülmekte olan torba yasanın içine son anda iktidar partisi milletvekillerinin teklifi ile devlet eliyle işletilecek madenler kapsamında olan termik santrallerine kömür temin eden linyit sahalarının özelleştirilmesini sağlayan bir hüküm konuldu. Gece yarısı tekile konan hüküm TBMM’de 28 Haziran 2012 Perşembe günü kabul edilerek yasalaştı. 
Bu yasa değişikliği ile özelleştirme çalışmaları süren ve 9 portföyde özelleştirileceği ilan edilen 18 adet enerji santrali ile birlikte TKİ’nin işlettiği bütün linyit sahalarının yerli ve yabancı enerji tekellerine verilmesi amaçlanıyor. 
Santrallere talip olan firmalar linyit sahalarının devletin elinde olmasını kendileri açısından bir engel olarak görüyorlardı. Maliye ve Enerji Bakanları da enerji özelleştirmelerini ilan ederlerken linyit sahalarını da mülkiyeti ile birlikte devir edebilmek için yasal hazırlık yapacaklarını söylüyorlardı. Bu düzenleme ile yerli yabancı firmalara verilen sözler tutularak talanın önü açılmış oldu. 
Enerji hakkı için özelleştirme değil kamulaştırma 
Konuya dair ortak bir açıklama yayımlayan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası ülkenin geleceğinin bir gece yarısı operasyonu ile karartıldığını savundu. “Enerji, herkes için en vazgeçilmez bir yaşam-insan hakkıdır. İnsanların enerjiye ulaşmasını temin etmek ise kamusal bir sorumluluktur” denilen açıklamada enerji alanında özelleştirme yerine, planlı, merkezi ve ulusal bir enerji sektörünün oluşturulması; bunun için özelleştirilen yerler kamulaştırılması; planlama süreçlerine sektörde örgütlü emek ve meslek örgütlerinin, bilimsel kurumların katılımı sağlanması istendi. 
Konuya dair açıklama yapan Maden-İş Sendikası Yatağan ve Havalisi Şube Başkanı Süleyman Girgin, yoksulluğun, gelir dağılımındaki adaletsizliğin, işsizliğin ve örgütsüzlüğün temel nedenlerinden birisinin özelleştirme olduğuna dikkat çekerek “Linyit varlıklarımızın enerji santralleri ile birlikte devir süreci derhal durdurulmalıdır” dedi. Girgin “Linyit sahalarımızı ve santrallerimizi özelleştirme sürecine ve özelleştirmecilere kurban vermeyeceğiz” diye konuştu. 
 
Kaynak: Sendika.Org