Enerji-Sen 2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Spread the love

Enerji-Sen 2. Olağan Genel Kurulu 30 Ekim tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda toplandı, enerji alanında sınıf mücadelesini yükseltme iradesi beyan edildi.

DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş, Sine-Sen, Limter-İş, Basın-İş, KESK’e bağlı ESM, BES, Eğitim-Sen’in yanı sıra Spor-Sen, Halkevleri, ÖDP, BDP, DSP, TSİP, Politeknik Derneği, Artı İvme Dergisi’nden temsilciler ile Tekel, İSKİ ve UPS işçilerinin katılım sağladığı Enerji-Sen Genel Kurulu sendikanın mücadele sürecinin kısaca aktarılması ile başladı.

Genel Kurul’da ilk sözü yönetim kurulu adına Kamil Kartal aldı. Enerji sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki durumu, enerji alanındaki istihdamın geldiği nokta hakkında bilgiler veren Kartal, bu alanda var olan sendikal faaliyetleri değerlendirdi. Enerji-Sen sendikasının işçi, memur, teknisyen, mühendis, kadrolu ya da taşeron ayrımı yapmaksızın bir mücadele öngördüğüne değinen Kartal konuşmasında, ESM ve TMMOB gibi örgütlülüklerle bu manada ortak bir örgütlenme çalışması yapılmak istendiğinin altını çizdi. Kamil Kartal’ın konuşmasının ardından divan seçimi gerçekleştirilirken, divan başkanlığına Dev Sağlık-İş eski Genel Başkanı Doğan Halis seçildi.

Genel olarak forum havasında ve fikirlerin paylaşılması biçiminde geçen genel kurulun ilk bölümünde ilk sözü ESM Genel Başkanı Kemal Bulut aldı. Kamu çalışanlarının ile ortak örgütlenme olanakları ve KESK’in bu konudaki tutumuna değinen Bulut, Enerji-Sen’in örgütlülük anlamında oluşturabileceği örneğin öneminden bahsetti. Bulut’un ardından direnişlerine devam eden TÜMTİS üyesi UPS işçileri söz alarak, yaşadıkları sendikal baskılardan söz etti. Şu anda 162 kişinin işten çıkarılmış durumda olduğunu belirten UPS işçileri, 6 aydır mücadele ettiklerini ve mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek direnişteki yerlerini almak üzere genel kuruldan ayrıldılar.

İşçilerden sonra konuşan DSP İstanbul İl Başkanı Ercüment Tahiroğlu 61 anayasasının sağladığı hak ve özgürlükler ortamında şekillenen sendikal yaşamın 80 darbesi ile birlikte sekteye uğratıldığını bugün ise sendikal demokrasinin tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Tahiroğlu’nun ardından söz alan ÖDP Genel Başkanı Alper Taş konuşmasında enerji işkolunda var olan büyük ve uzlaşmacı bir sendikanın karşısında yürütülen çabayı kutlarken, emperyalist enerji kapışmalarının yaşandığı ülke coğrafyasında yürütülen bu mücadelenin anti-emperyalist karakterine vurgu yaptı. Ülkede sınıf savaşımının muhakkak artması gerektiğini belirten Taş, Enerji-Sen’in de bu umudu büyüteceğine inandığını belirtti.

Daha sonra söz alan BDP İstanbul İl Yöneticisi Dursun Yıldız, yıllardır hakları için mücadele eden Kürtleri, Alevileri, tüm ezilenler ve emekçileri “terörist” ilan eden resmi ideolojinin karşında durduklarını ifade ederken, emekçilerin sorunları ile halkların sorunlarının ortak olduğunun altını çizdi. Yıldız, kirli savaş politikalarına karşı tüm emekçilerin ortak mücadele göstermesi gerektiğini belirtti. Yıldız’ın ardından TSİP Eşbaşkanı Turgut Koçak söz alarak son dönem Türkiye’de yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koçak’ın ardından konuşmasını yapan Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, artık işçi sınıfı hareketinin nasıl tekrar ayağa kaldırılacağına dair bir tartışma sürecinden geçildiğini belirterek, işçilerin artık tüm yaşamsal olanakları elinden alınarak çalıştığını ve güvencesizliğe mahkum edildiğinin altını çizdi. Verilecek mücadelenin artık tek başına daha yüksek ücret mücadelesi olamayacağına değinen Birol, sermayenin artık işçilerin insanlık onuruna göz diktiğini, insanca yaşan talebi etrafında bu onuru koruma mücadelesinin verilmesinin gerekliliğini vurguladı. İlknur Birol bu genel kurulun taşeron, güvencesiz ve esnek çalıştırılan yeni işçi sınıfının geleneksel sendikal anlayışı bertaraf etmek için attığı bir adım olarak gördüğünü belirtti. Birol’un ardından Devrimci Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu söz alarak, geleneksel sendikal anlayışla yeni bir anlayışın çatıştığını belirtti. AKP’nin demokrasi ve özgürlük yalanlarının gerçekle karşılaştığı en temel alanlardan birinin sendikal alan olduğuna değinen Çerkezoğlu, bugün sendikal mücadelenin hak mücadelesi formunda ilerlemek zorunda olduğunu belirtti. İşçilerin insanca çalışma ortamına ve onuruna sahip çıkan anlayışın sendikal alanda başat hale gelmesi gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, işçi sınıfının güvencesizlik ekseninde bir bütün olarak örgütlenmesinin önemini vurguladı.

Çerkezoğlu’nun ardından Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkan Vekili Hayati Can söz aldı. Hayati Can konuşmasında enerji işkolunun halkın temel gereksinimlerine yönelik bir alan olduğunun altını çizerken, önümüzdeki sürecin mühendis, mimar, şehir plancıları ve tüm teknik elemanların halkla beraber mücadele edeceği bir dönem olacağını ifade etti. Daha sonra sırasıyla Vahap Özcan Aktaş’ın özelleştirilmesi süreciyle ilgili, Tekel ve İSKİ işçileri de mücadeleleriyle ilgili söz alarak bu süreçlerde yaşananları genel kurul katılımcıları ile paylaştılar. THY’deki sendikal örgütlenme bu örgütlenmede yaşanan sorunların aktarıldığı konuşmanın ardından genel kurula kısa bir ara verildi.

Aranın ardından çalışma raporunun özeti ve mali rapor katılımcılarla paylaşılırken söz alan Kamil Kartal bu genel kurulun sıradan bir sendika genel kurulu olmadığını belirterek bu genel kurulun sadece kurucu bir inisiyatif tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Kartal enerji işçilerinin sendika içerisinde ifade edildiği anda yeniden bir genel kurula gidileceğini belirtti. Bunun ardından divan tarafından Spor-Sen Yönetim Kurulu, BDP Genel Merkezi, Petrol-İş Genel Merkezi ve Tüm-İGD adına genel kurula yollanan mesajlar ve başarı dilekleri genel kurul katılımcıları ile paylaşıldı.

Bunun ardından yapılan oylama ile geçmiş dönem yönetim kurulu oybirliği ile aklandı ve tüzük tadil komisyonu ve tahmini bütçe komisyonlarının çıkardıkları raporlar oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Gelecek dönem yönetim kurulu adaylarının açıklanması ile genel kurul sona erdi.

Enerji-Sen’in önümüzdeki dönem yönetim kuruluna şu isimler adaylığını koydu.

Asıl Üyeler: Kamil Kartal, Tarık Yüce, Enis Çiçek, Ali Tosun, Emine Elif Güven
Yedek Üyeler: Faruk Belovacıklı, Mustafa Bozali, Murat Deniz, Yaşar Altan, Alişan Doğan

politeknik.org.tr    

 

 

 

 

 

 

 

 


Spread the love