EMO Taner Yıldız’ı meslekten men istemiyle disipline sevketti
Spread the love

EMO Ankara Şubesi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı meslekten men istemiyle disiplin kuruluna sevketti.

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, üyesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı Soma Kömür İşletmeleri maden ocağında yaşanan facia ile ilgili olarak TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin madde 9/b bendinde belirtilen “kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek” suçuyla meslekten men istemiyle EMO Onur Kurulu`na sevk edilmesi için EMO Merkez Yönetim Kurulu’na gönderdi.

EMO’nun yaptığı açıklama şöyle:

13.05.2014 tarihinde Manisa-Soma‘da bulunan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.‘nin maden ocağında meydana gelen patlamalar nedeniyle resmi olarak açıklanan 301 işçi hayatını kaybetmiştir. İlgili kurumlar daha herhangi bir araştırma-inceleme yapmadan söz konusu olayın trafo patlaması nedeniyle gerçekleştiği açıklaması yapmış, bu haber de yazılı ve görsel medyada geniş bir şekilde yer almıştır. Patlamanın gerçekleştiği tarihte Soma‘ya hareket eden ve ilk incelemelerini yapan EMO yetkililerinin aktardıklarına göre patlamanın trafo ile ilgisinin olmadığı işaret edilmiş, patlamada ihmal olduğu ilk izlenimlere göre tespit edilmiştir. Bakanlığın ve sorumlu şirketin olaydan 4 gün sonra yaptıkları açıklamalar Odamızın yaptığı tespitleri doğrulamaktadır.
Taşeron ve sigortasız çalışma sisteminin geldiği son nokta ise ocakta kaç kişinin çalıştığının, dolayısıyla kurtarılması gereken insanların tespit edilememesidir. Tüm bunların sorumlusu olan AKP hükümetinin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı‘nın yaptığı açıklamalar ise kamuoyu ile dalga geçer niteliktedir. Sanki bu ülkede sermayenin yıllardır süregelen sömürü yöntemi taşeronlaşma ile gerçekleşmiyor, sanki bizler bu ülkede yaşamıyoruz.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Patronu Alp Gürkan‘ın 30 Eylül 2012 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayımlanan röportajında dile getirdikleri taşeronlaşmanın geldiği boyutların somutlanması adına önemlidir. İşletme kamudayken tonunu 140-150 dolara çıkardığı kömürü 23,80 dolara çıkarmakla övünen sermaye sahibi zat‘ın “tasarrufu” işçilerin hayatları ile karşıladığı açıktır. Hukuksuzluğu, örgütsüzlüğü, taşeron çalışmayı meşrulaştıran; daha fazla kar elde etmek adına sermaye için uygun şartları hazırlayanlar şimdi ölen işçilerin mezarlarını kazmaktadır.

Facia adeta geliyorum derken AKP desteğini hep yanında gören maden işletmecileri hiç bir önlem almamışlardır. Soma Kömür Madenleri ile ilgili güvencesizlik her kademede gündeme gelmiş hatta CHP Milletvekili Özgür Özel`in 23 Ekim 2013 tarihinde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.`de gerekli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerinin alınmadığına ilişkin TBMM Başkanlığı`na verdiği Araştırma Önergesi ancak 29 Nisan 2014 tarihinde gündeme alınmış ve AKP Milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir.
Sermayenin daha fazla kar hırsı için dikkate almadığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemleri yüzünden yüzlerce işçi hayatını kaybetmiştir. Bunun sorumlularından birisi de EMO Ankara Şubesi`nin 12941 EMO Sicil Numaralı üyesi Taner YILDIZ‘dır.

1. Neoliberal devlet politikalarını uygulamaya sokarak, kamusal denetimin yeterli ve etkin bir biçimde yapılmasını engelleyen yasa ve yönetmeliklerin çıkarılmasında, özelleştirme ve taşeronlaşma uygulamalarının önünü açarak kamu madenciliğini küçülten politikaların hayata geçirilmesinde ve yüzlerce insanımızın ölümüne neden olan bu facianın oluşmasında etkin rol oynayarak bulunduğu konumu kötüye kullanmak,

2. Henüz teknik bir heyet inceleme yapmamışken, bilimsel veriler değerlendirilmeden facianın trafo patlamasından gerçekleştiği bilgisini kamuoyuyla paylaşarak kamuoyunu yanlış yönlendirmek, gerekçelerinden ötürü TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin madde 9/b bendinde belirtildiği şekliyle “Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek.” suçlarını işlediğinden, 12941 Oda sicil numaralı üye Taner YILDIZ‘ın meslekten men istemiyle EMO Onur Kurulu‘na sevk edilmesi için EMO Merkez Yönetim Kurulu`na sunulmuştur.

TMMOB
EMO ANKARA ŞUBESİ
22.DÖNEM YÖNETİM KURULU

politeknik.org.tr


Spread the love