Emek ve meslek örgütlerinden açıklama: ‘Hukuksuzluğa karşı Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız!’
Spread the love

Emek ve meslek örgütleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada, mahkemenin, oda yönetim kurulunu görevden alma kararına tepki gösterdi: ‘Hukuksuzluğa karşı Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız!’

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), yayımladıkları basın açıklamarıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın keyfi denetimine izin vermediği için 24. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘görevden alma’ kararı verilen TMMOB üyesi Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na destek verdi. Emek ve meslek örgütleri, AKP-Saray iktidarının ülkede tüm muhalif kurumlara dönük saldırılarını sürdürdüğünü, 12 Eylül hukukunu bizzat uyguladığını belirtti.

BAKANLIK İSTEDİ, KİMYA MÜHENDİSLERI ODASI YÖNETİM KURULU GÖREVDEN ALINDI

Emek ve meslek örgütleri, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun yanında olduklarını belirtti, birliktelik ve dayanışma çağrısını yineledi.

Emek ve meslek örgütlerinin konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

TTB: TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız

Bilindiği gibi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TMMOB üyesi Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada, Mahkeme, “Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi” kararını vermiştir.

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına neden olan düzenleme, 12 Eylül askeri darbesinden kalma bir düzenlemedir. Sıkıyönetim dahil, 35 yıldır hiç uygulanmayan bu düzenleme bugün AKP tarafından uygulanmak istenmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Odalarımızı teftiş niteliğinde denetlemeye yönelik talebi ve Mahkemenin kararı, Anayasa’nın 135. maddesi’ne aykırıdır. Meslek örgütlerinin bağımsızlığına müdahale anlamına gelen bu kararı kabul etmiyor, TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

KESK: TMMOB yalnız değildir!

AKP, bir yandan bazı meslek odalarının seçimlerini iptal ederek geriye kalan bir kaç odanın yönetimini de kendisine bağlı hale getirmeye çalışırken,  bir yandan da muhalif duruşu nedeniyle hedef haline getirdiği TMMOB’a yönelik her gün yeni bir baskı yoluna başvurmaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TMMOB’a bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada Mahkeme’nin “Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlerine son verilmesi” kararı siyasal bir karar olup çalışma yaşamındaki saldırıların bir parçasıdır. Bu karar belediyelere kayyum atanması uygulamasının emek ve meslek örgütlerine uyarlanmış halidir. Siyasal iktidar ihraç, açığa alma, gözaltı, tutuklama gibi muhalif emek ve meslek örgütlerini baskı altına alma, susturma, özerk yapısını ortadan kaldırma yöntemlerine mahkeme kararıyla yönetimi görevden almayı da eklemiştir.
AKP sivil darbesinin hukuku bir kez daha 12 Eylül darbecilerinin hukuku ile aynı noktada birleşmiştir.
Kurulduğu günden bugüne kadar baskılara maruz kalan TMMOB ve bağlı odaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boyun eğmemiştir, eğmeyecektir.

Mahkemenin bu antidemokratik kararını kınıyoruz. Konfederasyonumuz, emek ve demokrasi mücadelesinde TMOOB ile omuz omuza birlikte ve ortak hareket edecek, dayanışma içinde olacaktır.

YÜRÜTME KURULU

politeknik.org.tr


Spread the love