Dağıtım Özelleştimelerine MMO’dan da Dava

Makine Mühendisleri Odası Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.‘deki özelleştimelerin iptali ie ilgili Danıştay’a başvurdu.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eli Ekber Çakar yaptığı açıklama ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ; İzmir, Manisa illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Gediz Elektrik Dağıtım AŞ; İstanbul ili Avrupa yakasını kapsayan bölgede faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ‘deki yüzde 100 oranlarındaki kamu hisseleri ile Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ‘deki yüzde 80 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesinin iptali için Danıştay‘da beş ayrı dava açtıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada Trakya, Gediz, Boğaziçi, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketlerinin özelleştirme işlemlerinde özelleştirilen bu şirketlerin özelleştirme kapsam ve programına alındıklarına dair kararı bulunmaması, devir işlemlerine dair İmtiyaz Sözleşmeleri imzalanmaması, yabancılaşma tehlikesine yönelik önleyici kısıtlama getirilmemesi, devir ve teslim düzenlemelerinin hukuka aykırılığı gibi gerekçelerle Danıştay‘da ayrı ayrı iptal davaları açıldığı belirtildi.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’deki özelleştirme işlemlerinde de kamu yararı ve 4046 sayılı yasanın özel amacına aykırılık oluşturulması, özelleştirmenin mülkiyetin devri yoluyla yapılması,İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmaması, yatay bütünleşme yoluyla tekelleşme ve yabancı hâkimiyetine elverişli bir modelin bulunması gibi gerekçelerle Danıştay‘da iptal davası açıldığı duyuruldu.

Daha önce Elektrik Mühendisleri Odası da 4 ayrı elektrik dağıtım şiretinin özelleştirmesi ile ilgili dava açtığını duyurmuştu.

politeknik.org.tr