ÇMO İstanbul Şubesi: “Yargıdan Mühendislere İade-i Unvan”
Spread the love

YÖK’ün mesleki unvanımıza yaptığı saldırı, yargı tarafından geri püskürtüldü.

20008 yılı içerinde üyelik talebi ile şubemize başvuran yeni mezun meslektaşlarımı zın diplomalarında mühendis unvanının yazılmadığı tespiti edilmiştir. Unvanın tekrar yazılması için ilgili üniversite rektörlükleri ile yapılan yazışmalardan anılan işlemin YÖK Genel Kurulu kararı gereği uygulandığı öğrenilmiştir. İşlemin yasaya uygun olarak düzeltilmesi yani “mühendis unvanının diplomaya yazılması” talebimizin reddi üzerine konu yargıya taşınmıştır.

Anılan Genel Kurul Kararı’nın uygulanmaya başlanmasından önce üniversite rektörlüklerince tüm mühendislik diplomalarında unvan yazılırken, karar gereğince diplomalardan unvan kaldırılmıştır.

Oysa yasa açık ve nettir.

17 Haziran 1938 de kabul edilmiş ve 28 Haziran 1938 günlü 3945 sayılı resmi gazetede yayınlanmış 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinde “ Birinci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara (Yüksek Mühendis) veya ( Yüksek Mimar)  ve (c) ve (d) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara da (Mühendis) veya (Mimar) unvanı verilir. Bu unvanlar diploma veya ruhsatnamelere de derc olunur.” denmektedir.

Yasa maddeleri dururken, bu yasaya aykırı olarak hiçbir makam keyfen ya da başka amaçlar güderek talimat, yönetmelik, genelge, genel kurul kararı ile yasaya aykırı işlem yapılması kararı veremez.

İdari yargı bu gerçeği bir kez daha tekrarlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün YÖK Genel Kurul Kararı’nı gerekçe göstererek yaptığı usulsüz işlemin iptaline ve diplomalarda yasa gereğince mühendis unvanı yazılmasına karar vermiştir.

Bu karar örnek bir karar olup, diplomalarında unvan yazmayan tüm meslektaşlarımı z, diplomalarının yasaya uygun olarak düzeltilmesi için üniversitelerine başvurmalıdır.

Odamızın, meslektaşlarımı zı hak kaybına uğratacak, meslektaşlarımı z arasında sınıf farkı yaratacak her türlü uygulama karşısında mücadele etmeye devam edeceğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

 


Spread the love