Çevre Denetimi Yönetmeliği Yenileniyor mu?

2010 yılında yapılan değişikliğe rağmen Çevre Denetimi Şubesi internet sitesinde (http://www.cevredenetimi.cevreorman.gov.tr) yayınlanan “Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı; Çevre Denetimi Yönetmeliği yeniden mi yayınlanacak?” sorusunu akla getiriyor.

Çevre Denetimi Yönetmeliği ilk defa 2002 yılında yayınlanmıştı. 05.01.2002 tarih ve 24631 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinin ardından bir yıl içinde 3 kez (Yayın: 26.03.2002 tarih ve 24707 sayılı RG, 24.7.2002 tarih ve 24825 sayılı RG, 30.1.2003 tarih ve 25009 sayılı RG) değişikliğe uğramıştı.

Yürürlükte olan Çevre Denetimi Yönetmeliği ise 21.11.2008 tarihinde yayınlanmış ve 1.1.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlükte olan Çevre Denetimi Yönetmeliği ise 22.10.2009 (27384 sayılı RG) ve 12.11.2010 (27757 sayılı RG) tarihlerinde olmak üzere iki defa değişikliğe uğradı. Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı, Çevre Denetimi Şubesi internet sitesinde (http://www.cevredenetimi.cevreorman.gov.tr) yayınlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı ise 29.07.2010 tarihini taşıyor.

2010 yılında yapılan değişikliğe rağmen yayında olan taslak; Çevre Denetimi Yönetmeliği yeniden mi yayınlanacak? sorusunu akla getiriyor. Taslağa göre 21.11.2008 tarihli ve 27061 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasını öngörülüyor. Ayrıca denetime tabi kurum ve kuruluşlart için çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre yönetimi hizmeti almaları ile ilgili süreler yeniden tanımlanıyor. 

Taslak için tıklayınız.

Kaynak : cevrehukuku.net