Zorlu’nun Konak’ı hançerleyecek gökdelenine iptal

İzmir’de kentin siluetini zarar verecek ve yapı yoğunluğunu arttıracak olan Zorlu Holding’e ait Konak gökdelen projesine imkan tanıyan imar planlarını mahkeme iptal etti.

Zorlu Holding’in Konak’ta inşa etmeyi planladığı gökdelen projesine yol veren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı. İzmir 3. İdare Mahkemesi, planı “şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal etti.

Yaşanabilir bir kent için gereklilikler esas alınmalı

Mahkeme kararı sonrasında açıklama yapan Mimarlar Odası İzmir Şubesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın kentin en önemli alanlarından Alsancak Kahramanlar bölgesi için kentlinin yaşamını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini arttıracak yönlendirmelere sahip olacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

Bugüne kadar nazım imar planının 5 kez dava edildiğini, dört kez plan iptali gerçekleştiğini vurgulayan mimarlar, yeni hazırlanacak planın odaların da katıldığı ortak akıl ile hazırlanması gerektiğini belirtti.

Bütüncül planlama gerekli

Parçacıl planların imar ayrıcalıkları tanıdığını hatırlatan mimarlar yaşanabilir bir kentleşme için ancak üst ölçekli, kentin gelişmesini, altyapı kararlarını, gelecek stratejilerini içerir planların yapılması gerektiğini ifade etti.

politeknik.org.tr