Maden MO Zonguldak ŞYK Başkanı’ndan Mühendisleri Suçlayan GMİS Başkanı’na Yanıt

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube YÖnetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Zonguldak’taki grizu patlaması ile ilgili “Mühendis arkadaşlarımız bir araya gelip bir proje üretselerdi, işçi arkadaşlarımız çoktan kurtulmuş ve cenazeleri ailelerine teslim edilmiş olacaktı” diyen Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Genel Başkanı Muslu’ya tepki gösterdi.

Ramiz Muslu’nun suçlamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Kaymakçı Türkiye Taşkömürü Kurumu  (TTK) ile ilgili tüm kararların verilmesinden üst yönetimin sorumlu olduğunu, üst yönetimin almadığı bir kararı mühendislere yüklemenin insafsızlık olacağını ifade etti.

GMİS Başkanı Ramiz Muslu’nun “Fatura TTK’ya kesildi. Sanki TTK’nın kendi çalıştığı alanda patlama olmuş gibi” sözlerinin garip olduğunu belirten Kaymakçı, “Şimdiye kadar GMİS bütün söylemlerinde, taşeronlaşmaya karşı çıkarken, faturayı TTK’ya kesmiyor muydu? Bu söylemden vaz mı geçildi? GMİS taşeronlaşmayı kabul etti ve TTK’nın taşeronlaşan alanlardaki iş güvenliliği sorumluluğunu yok saymaya mı başladı? GMİS TTK’nın hizmet alımı yaptığı firmalarla imzalanan sözleşmeyi bilmiyor mu? Mühendislerin proje yapmasından kast edilen nedir? Eksik olan bir proje değil, Kurumun kendine güvenerek ilgili birimlere talimat vermemiş oluşudur. Böyle bir talimat olsaydı, TTK mühendisleri bu çalışmayı kolaylıkla yürütebilirlerdi. Bu ülkenin sorunlarını gene bu ülkenin insanları; fırsat verildiğinde çözecek bilgi birikimi, donanım ve tecrübeye sahiptir” dedi.

Taşeron firma kadar TTK’nın da yaşanan olayda sorumluluğunun olduğunu belirten Kaymakçı, taşeron uygulamasında ısrarcı olanların yaşanan kaza ve iki işçinin yeraltından çıkarılmamasında vebal altında olduğunu, oda üyelerini suçlayarak bu vebalden kurtulmanın mümkün olmadığını ifade etti.

politeknik.org.tr 

– Haber kaynağı olarak ETHA’dan yararlanılmıştır.