Zaman Gazetesinden Meslek Örgütlerine Yönelik Kontra Haber!

Zaman Gazetesinin bugünkü (3 Kasım) sayısında yer alan bir haberde meslek odaları ve barolardaki seçim sistemleri demokratik olmadıkları iddia edildi. Yazıda ayrıca TMMOB, TTB ve Barolarda seçimi kazanan ilerici-demokrat listelerin meşruluğu da sorgulandı.

Uzun yıllardır iktidarın her türlü olanağına rağmen meslek örgütlerinde ilerici demokrat geleneği kıramayan sağ iktidarlar, çözüm olarak bu kurumları yok saymayı seçmişlerdi.

Ancak en son AKP döneminde ise bir adım ileri giderek yasalarla kurulan meslek örgütlerinin yasalarını değiştirerek bu konuda inisiyatif almayı tartışmaya başladılar. Meslek örgütlerindeki ilerici geleneği kırma noktasındaki ilk adım TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) ‘da geçtiğimiz aylarda tam da TÜRMOB yönetimini belirleyecek olan İSMMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) seçimleri öncesi atılmıştı. Ancak özensizce hazırlanan yasal düzenlemenin Cumhurbaşkanından dönmesi sonucu yasa 1 Ocak 2009’dan itibaren geçerlilik kazanmıştı.

Zaman’ın iktidar tetikçiliği
Şimdi siyasal iktidarın bu yönelimi Zaman gazetesi tarafından yeniden ısıtılıyor. Bugünkü Zaman gazetesinde yer alan “Meslek odaları ve barolarda demokrasinin adı bile yok” başlıklı haber içerdiği demogoji ve çarpıtmalarla bir kamuoyu oluşturma niyetini gösteriyor.

Haberde ‘meslek örgütlerinin mensupları’nın demokratik bir yasa çıkarılması için meclisin bu ‘soruna’ el atmasını istedikleri belirtiliyor. Ağırlıklı bir kesimi kolektif bir çaba ile ve ekip olarak yönetime gelen meslek örgütü yöneticilerini ‘kral’ olmakla suçlayan haber 1970’lerden beri aydın kimliğinin ve ilerici-sol değerlerin simgesi haline gelmiş meslek örgütlerine yönelik karalamalar içeriyor.

Meslek örgütlerine yönelik tarihte ilk defa gerçekleştirilen Devlet Denetleme Kurulu incelemesi, mühendis odalarının bakanlıklara bağlanacağı söylentileri ve son olarak TÜRMOB yasasındaki değişiklik siyasal iktidarın meslek örgütlerine yönelik kapsamlı bir düzenlemesinin ayak sesleri olacağı görülüyor.

Zaman Gazetesi’nin söz konusu haberini okumak için tıklayın