Maden Mühendisleri Odası: “Yanlış Politikaların Bedelini Halkımız Ödüyor! Bu Durum Kabul Edilemez…”

Enerji, ülkelerin ve toplumların ekonomisini, hayatını ve kaderini değiştirebilecek en önemli girdi olma özelliği nedeniyle günümüzde de çok önemli bir konuma sahiptir. Bu özelliğinden dolayıdır ki, ülkeler kendi güvenlikleri için enerji politikalarını öncelikli olarak kendi kaynaklarına dayalı, çok yönlü ve çeşitlilik üzerine inşa etmektedirler.  Ülkemizde de öncelikli yerli kaynaklara dayalı enerji yatırımları yapılması gerekirken dış kaynaklı doğalgaz çevrim santralleri ile dışa bağımlılık, her geçen gün biraz daha artırılmaktadır. Bu nedenle dünyada gelişen gerek ekonomik gerekse de siyasi olaylar, ülkemizde fazlasıyla hissedilmektedir. Dışa bağlı olmanın faturasını halkımız ödemektedir. Bunun en somut örneği 1 Kasım 2008 günü gece yarısı doğalgaza yapılan zamlardır. 

 

Doğal gaza konutlar için % 22,5 sanayi için % 22 zam yapılmıştır. Son 11 aylık doğalgaza yapılan zam oranı % 82,5 olmuştur. Kış aylarına girerken yapılan bu zam dar gelirli ve yoksul halkımız için büyük bir haksızlıktır. Yüksek Planlama Kurulu Kararı uyarınca enerji KİT‘lerinde “Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” adıyla, IMF ve ABD‘ye verilen taahhütler uyarınca otomatik zam uygulamasına geçilmiştir. Böylelikle doğal gazda aylık, elektrikte ise üç aylık dönemlerle otomatik zamlar yürürlüğe konulmuştur. Bu durum zamların önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin bir göstergesidir.

Odamız, yıllardır dışa bağımlı enerji politikalarının yanlışlığını, kendi kaynaklarımızı öncelikli olarak değerlendireceği politikaların hayata geçirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Uygulanan yanlış politikaların bedeli, yine halkımıza ödettirilmektedir. Amerikan kaynaklı kapitalizmin finansal krizinin ülkemizdeki yansımalarının yeni hissedilmeye başlandığı bir dönemde yapılan bu zamlar, daralan piyasa şarlarının bir sonucu olarak işsizliğin ve yoksulluğun daha da artacağı bir ortamda, herkesin en doğal hakkı olan sağlıklı yaşam hakkına indirilen bir darbedir. Ülkenin yönetiminden, halkın refah ve mutluluğundan sorumlu siyasi iktidarı bir kez daha uyarıyoruz;

• Doğalgaza yapılan zamlar derhal geri alınmalıdır.

• Ülkemizin ve halkımızın zararına olan bu politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir.

• Özelleştirme politikaları terk edilmeli, kamu yararı öncelikli planlamalar acilen yapılmalıdır.

• Yerli enerji kaynaklarımız ve yenilenebilir kaynaklarımıza yatırım yapılarak dışa bağımlılık azaltılmalıdır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB 
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

4 Kasım 2008, Ankara