YTÜ Öğretim Üyeleri Neoliberal Kentsel Dönüşüme Ortak Olmayacak
Spread the love

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı`na  ilişkin bir açıklama yayınladılar. Açıklama şöyle:


 ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı’ Hakkında Duyuru

Sürdürülebilir kentleşme ve hakça yaşanabilir kentler yaratmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi’nde şehir ve bölge planlama alanında emek veren ve aşağıda adları bulunan bizler, ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın ve kentsel dönüşüm adı altında yapılmış ve yapılabilecek olan uygulamaların kayıtsız şartsız savunucuları ve uygulayıcıları olmayacağımızı beyan ediyoruz.

Yakın dönemde açıklanan büyük projeler ve kentsel dönüşüm konusunda gündeme gelen yasal düzenlemeler toplumumuz açısından çok vahim sonuçlar doğurabilecek ve acilen ele alınması gereken bir durumla karşı karşıya olunduğunu ortaya koymaktadır. Bilgi birikimimiz ve deneyimimiz kuskusuz, ülkemizin ve toplumumuzun hizmetindedir. Ancak hizmet anlayışımız aşağıdaki ilkelere dayanır:

* Topluma ve kente karşı sorumluluklarımızın bilincinde olmak;
* Sosyal eşitlik ve adalet ilkelerinden ayrılmamak;
* Kültürel çeşitliliğe, çağlar içinden bugüne ulaşmış her turlu kentsel simgemize, sanata, doğal ve yapılı cevre mirasımıza sahip çıkmak ve saygılı olmak;
* Bilim alanımızın temel ilkelerine, meslek etiğine uygun davranmak;
* Toplumsal ve bilimsel sorumluluklarımız doğrultusunda her turlu politika, kurumsal yapılanma, yasal düzenleme, proje ve uygulamayı bu bilincin gerektirdiği eleştirel yaklaşımla sorgulamak ve gerekli uyarıları yapmak.

Bu anlayış çerçevesinde, ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın gerek şehircilik ilkeleri, gerekse toplumsal eşitlik ve adalet ilkeleri açısından çok önemli eksikler, çelişkiler ve yanlışlarla dolu olduğunu açıklamayı görev biliyoruz. Mesleğimizin temel öğretisi insanların afet riskinden de korunmasını, can ve mal kayıplarını engelleyecek planlar ve programlar yapılmasını da içermektedir. Ancak, yasa önerilen bu haliyle şehircilik disiplinin bu temel öğretilerini karşılamaktan uzaktır. Yasa taslağının, geçmiş eksikleri, çelişkileri, yanlışları deneyimlerden dersler çıkarılarak büyük bir titizlikle irdelenmeli ve doğurabileceği sakıncalar ayrıntılı bir bicimde ortaya konulmalıdır. Belirli bir zaman gerektiren içeriğe yönelik bu çözümlemelerden önce kamuoyuna aşağıdaki uyarıları yapmanın, bilim ve meslek insani kimliğimizin gereği, etik ve toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olduğunu düşünüyoruz.

‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı’, doğrudan veya dolaylı olarak insan haklarını (mülkiyet hakkı, sağlıklı çevrede yasama hakkı, yeterli eğitim ve sağlık hizmeti alma hakki, vb.) ihlâl edebilecek içeriktedir. Katılım, şeffaflık, sağlıklı bilgi altyapısı gibi demokrasi kültürünün vazgeçilmez bileşenleri, sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleri yok sayılmaktadır. Oysa güvenli ve sağlıklı yapı üretimini düzenleyen hukuki altyapının oluşturulması, süreçteki tüm yetkililerin sorumluluk üstlenecekleri bir sistemin kurulması, bu bağlamda yapı üretiminin her aşamasının standartlara ve kurallara uygunluğunu belgeleyen yapı güvenlik sertifikasını da içeren bir yasal düzenleme yapılması risk yönetiminin vazgeçilmez önkoşuludur. Öte yandan topluma karşı sorumlulukların bütüncül olarak yerine getirilmemesi, artan yoğunluklar ve eksilen donatı alanları nedeniyle can ve mal kayıplarımızın artabileceği ve dolayısıyla yasal düzenlemeler eliyle yeni afetlere sebep olunabileceği unutulmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Yrd. Doç. Dr. Ali KILIC
Doç. Dr. Asuman TURKUN
Prof. Dr. Ayşe NUR OKTEN
Dr. Ayşegül OZBAKIR
Prof. Dr. Betul SENGEZER
Yrd. Doç. Dr. Doruk OZUGUL
Dr. Ebru SECKIN
Yrd. Doç. Dr. Elif ORNEK OZDEN
Dr. Emrah ALTINOK
Yrd. Doç. Dr. Ercan KOC
Erhan KURTARIR
Dr. Esin AKTAN
Gözdem AYSU
Dr. Gül TUZUN
Prof. Dr. Iclal DINCER
İrfan Emre KOVANKAYA
Kerem EKINCI
Yrd. Doç. Dr. Oya AKIN
Dr. Şenay OGUZTIMUR
Senem Kozaman
Dr. Tolga ISLAM
Dr. Töre SECILMISLER
Yrd. Doç. Dr. Tuba INAL CEKIC
Yrd. Doç. Dr. Yiğit EVREN
Prof. Dr. Zekai GORGULU
Prof. Dr. Zeynep ENLIL

 

 

Kaynak: mimarlarodasi.org.tr


Spread the love