YÖK Gitsin Biz Kalıyoruz

İTÜ’lü asistanlar Taksim tramvay durağından İTÜ Makina Fakültesi’ne bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası yapılan basın açıklamasında, asistanları güvencesizleştiren, işten atılmasına neden olan torba yasanın 50/d maddesine tepkiler dile getirildi.

Basın açıklamasında, “Gelecek Yüksek Öğretim Kanunu’nun üniversiteleri dönüştürme idealinin bir tatbikatı bugün İTÜ’de yaşanıyor. Azami süre tanımından hareketle 6111 sayılı torba yasada yer alan bir kanun kullanılarak, araştırma görevlilerinin işine son veriliyor.” denilerek hukuksuz bir biçimde işten atılan araştırma görevlilerine dikkat çekildi.

Açıklamanın ardından İTÜ Makina Fakültesi içerisine girildi. İkinci Araştırma Görevlileri Şenliği’nin başlamasıyla, sırasıyla üniversitelerden asistan temsilcileri konuşmalar yaptılar. Asistan temsilcilerinden sonra sanatçılar adına Orhan Aydın bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalardan sonra şenlik, sanatçı Bilgesu Erenus’un müzik dinletisi ile devam etti.      

politeknik.org.tr