Yetkin/Yeterli/Uzman Mühendislik Kavram ve Uygulamaları Kurultayı Yapıldı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)’nın düzenlediği Yetkin/Yeterli/Uzman Mühendislik Kavram ve Uygulamaları Kurultayı yapıldı. Sekreteryasını EMO İstanbul Şubesi’nin yürüttüğü Kurultay  24-25 Ekim 2009 tarihlerinde YTÜ Oditoryum’da gerçekleşti.

EMO üyelerinin, EMO-genç üyelerinin ve misafirlerin katılımıyla ilk gün 250, ikinci gün 150 kişinin izlediği Kurultayın açılış konuşmasını EMO YK Başkan Yardımcısı Tarık Öden yaptı. Ardından EMO İstanbul Şubesi YK Başkanı Erhan Karaçay ve Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Kurtuluş Kaya sıra ile konuşmalarını gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarından sonra;  Ankara, Mersin, İskenderun, İzmir, İstanbul, Bursa ve Samsun illerinde yapılan yerel kurultayların sonuç bildirgeleri sunuldu. Sunumların ardından oturumlara geçildi. AB uyum yasaları, GATS süreci ve Türkiye‘de ki yasal düzenlemeler; mühendislik eğitimi, akreditasyon, YÖK ve diploma unvanları; yetkin/yetkili/uzman mühendislik, belgelendirme, mesleki yeterlilik, meslek içi eğitim ve TMMOB içi uygulamaların konu edildiği üç oturum, konuyla ilgili yapılan kısa sunumlardan sonra forum biçminde gerçekleşti.

41.EMO Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar gereği gerçekleştirilen Yetkin/Yeterli/Uzman Mühendislik Kavram ve Uygulamaları Kurultayı, kurultay formatına uygun olmayan bir biçimde yapıldı. Karar alımına yönelik herhangi bir düzenleme gerçekleştirilmedi. Bu durum oturumlardaki forumlar esnasında birçok katılımcının eleştirisine yol açtı. Ayrıca EMO genç üyelerine, konunun asıl unsurları olmalarına karşın, söz sırasının EMO üyelerinden sonra verilmesi de eleştirilere yol açtı. İlk günün yalnızca konuyla ilgili tarihsel süreçlerin anlatımıyla geçmesi sebebiyle ikinci gün katılımcılar, konunun somut önerilerle tartışılması ve sonuç bildirisinin bu öneriler etrafında şekillenmesi için büyük çaba gösterdi.  Kurultayda karar sürecinin işletilmemesi sebebiyle, sonuç bildirisinin sağlıklı bir biçimde toparlanabilmesi için bir komisyon oluşturuldu.

Kurultaydan Notlar:

Kurultayda EMO’nun: YÖK’ün 2005 yılında aldığı karar gereği diplamoda unvanların yazılmamasına karşı mücadele etmesi, yetkin/yetkili mühendislik kavramlarına karşı durması, yetkilendirme ve yetkili mühendislik kavramlarının bir gerekçesi olarak öne sürülen eğitimin niteliksizleşmesine karşı özerk ve demokratik üniversite mücadelesi ile parasız, bilimsel ve anadilde eğitim mücadelesinin  aktif bileşeni olması gerektiği katılımcıların tamamının ortaklaştığı konular arasında yer aldı.

Ortaklaşılmayan konular arasında belgelendirme ve akreditasyon konuları yer aldı. Katılımcıların büyük çoğunluğu TMMOB birimlerinde uygulanan belgelendirme faaliyetlerinin yetkin/yetkili mühendislik kavramının somut uygulanış biçmi olduğunu ifade etti. Akreditasyon konusu da katılmcıların çoğunun onaylamadığı konulardan birisi oldu.

EMO genç üyeleri, yetkilendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin aynı zamanda üniversiteli kimliğini de gericileştirdiğini, üniversitelilerin bireysel kurtuluşları için sertifika peşinde koşan kariyerist eğilimler sergilediğinin altını çizdi. EMO’nun öğrenci komisyonlarıyla birlikte bir program çıkararak çalışma yürütmesi önerildi.

Ayrıca yetkilendirme ve belgelendirme faaliyetlerine karşı olmanın meslek içi eğitime karşı olmak anlamına gelmediği, meslek içi eğitimin mühendislerin bilimsel ve teknik formasyonlarını geliştirmesi açısından önemli ve gerekli olduğu, üniversitelerde mühendislik  eğitimi müfradatı kapsamında çalışmalar yapılması, yetersiz akademik kadro ve teknik alt yapıyla açılan mühendislik fakültelerine karşı çıkılması gerektiği vugulandı. Kamusal denetimin boş bırakılması ve özelleştirilmesinin bir sonucu olarak uygulanan belgelendirme faaliyetlerine karşı kamusal denetimi savunan bir mücadele programı çıkarılması da ifade edilen öneriler arasındaydı.

 

 

politeknik.org.tr