‘Yaşam ve Çevre Politikaları Çalıştayı’ 1-2 Haziran’da

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi “Yaşam ve Çevre Politikaları Çalıştayı” düzenliyor. İki gün sürecek çalıştayda; kent, çevre ve enerji politikalarının yanısıra halk sağlığı konuları ele alınacak.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 1-2 Haziran tarihlerinde “Yaşam ve Çevre Politikaları Çalıştayı” düzenliyor. Levent Kültür Merkezi’nde yapılacak olan çalıştayda, kentleşme politikası, doğanın talanı, enerji politikaları, halk sağlığı ve mühendislik etiği konuları üzerine paneller yapılacak, tartışma yürütülecek.

Yaşam ve Çevre Politikaları Çalıştayı Programı;

1 Haziran 2013 Cumartesi

9.00 Açılış
9.30 1. Oturum: Kentleşme Politikası Ve Uygulamalar

Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Örgen Uğurlu – Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Şükrü Aslan – Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
“Türkiyede Mekansal Müdahaleleri Düzenleyen Yasalar Üzerine Bir Tartışma”
Doç. Dr. Besime Şen – Mimar Sinan Üniversitesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Kentsel Siyasette Sınıfsal Sınırlar”
Mücella Yapıcı – Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi
“İstanbulda Kentsel Dönüşüm Süreci Ve Değerlendirilmesi”
Axell Kaya – Menekşe Kızıldere TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
“İstanbul’daki Su Havzalarının Durumu”
Ömer Kiriş – Tozkoparan Mahalle Derneği
“Kentte Mücadele”
Av. Can Atalay – Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi
“Kent Hareketleri”
Forum

12.30 – 13.00 Yemek Arası

13.00 2. Oturum: Doğanın Talanı Ve Ekolojik Kriz

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Beyza Üstün – Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Berna Müftüoğlu – Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü
“Tarımsal Değişim Dönüşüm, Toplumsal Etkilenmeler”
Yrd. Doç. Dr. Umut Durukan – ORDU Üniversitesi Ünye İİBF
“Tarımsal Dönüşüm- Küçük Üreticiler Ve Mülksüzleşme”
Fatma Genç – Sendika.Org Yazarı
“Bir Meta Üzerinden Değişimi Okumak: Çay”
Mehmet Öztürk – Çanakkale Çevre Hakkı Meclisi
“Sermaye Saldırısına Karşı Halk Mücadeleleri Deneyimi”
Filiz Ceylan Tekin – Çanakkale Çevre Platformu
“Madene Karşı Mücadele: Kaz Dağları Deneyimi”
Forum

15.30 – 15.45 Çay Kahve Arası

15.45 3. Oturum: Sanayileşme ve Enerji Politikaları

Kolaylaştırıcı: Eylem Tuncaelli – TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi VII. Dönem Şube Başkanı
Dr. Özgür Öztürk – 19 Mayıs Üniversitesi İibf
“Neden Enerji? Sermayenin Enerji Sektörüne Yönelmesinin Ekonomi Politiği”
Yrd. Doç. Dr. Özgür Narin – Ordu Üniversitesi Ünye İibf
“Enerji Ve Ekoloji Piyasaya Bırakılabilir Mi? Karadeniz’deki Enerji Yatırımlarının Sanayileşme, Enerji Ekonomisi Üzerinden Değerlendirilmesi”
Ateş Koç – TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Üyesi
“Türkiye’de Enerji Politikaları Kapsamında Çevre Meselesi”
Mevhibe Gözcelioğlu – TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yk Üyesi
“Nükleer Yalanlar”
Hüseyin Acar – Derelerin Kardeşliği Platformu
“Enerji Politikalarının Karşısında Yaşam: Halk Mücadeleleri Örneği: Derelerin Kardeşliği Dayanışması”
Forum

18.00 4. Oturum: Süreçten Yansımalar

Kolaylaştırıcı: Serdar Gökşen – TMMOB Çevre Mühendisleri Odasi İstanbul Şubesi YK Üyesi
Prof. Dr. Fuat Ercan – Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Dr. Özgün Akduran – İstanbul Üniversitesi SBF
Dinleti ile: “Pangea’dan Naylondan Gülüşlere:Metobolik Yarılma Sürecinde Malzeme”
Özer Akdemir – Ege Çevre Ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
Kısa Film Gösterimi: “Yaşam Nöbetlerinden Kesitler”

2 Haziran 2013 Pazar

9.30 1. Oturum: Sanayileşme Ve Halk Sağlığı

Kolaylaştırıcı – Prof. Dr. Ali Osman Karababa – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Zencir – Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ttb Merkez Konsey Üyesi
“Kapitalizm Kıskacında Sanayileşme Ve Halk Sağlığı”
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu – Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
“Kapitalizmin Doğaya Ve İnsana Saldırısında Yeni Dönem – Sanayi Çevre Ve Sağlık: Dilovası Örneği”
Forum

12.00 – 12.30 Yemek Arası

12.30 2. Oturum: Çevre Hukuku

Kolaylaştırıcı: Emine Girgin – TMMOB Çevre Mühendisleri Odasi İstanbul Şubesi Sekreter Üye
Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“21. Yyıl Anayasacılığı Işığında Çevre”
Av. Mehmet Horuş – Çevre Davaları Avukatı
“Çevre Hakkı: Uygulama Ve Sorunlar”
Cihan Uzunçarşılı Baysal – Siyaset Bilimci – Bağımsız Araştırmacı
“Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Kentsel Dönüşüm Ve Yeniden İskan Uygulamalarının Konut Hakkı İhlalleri”
Forum

15.30 – 15.45 Çay-Kahve Arası

15.45 3. Oturum: Mühendislik Etiği

Kolaylaştırıcı : Doç. Dr. Nusret Karakaya – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay – Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
“Çevresel Etki Değerlendirme Sürecinde Etik”
Asistan Dayanışması
Öğrenci Komisyonu
Forum

 

 

politeknik.org.tr