Yağmur Değil; Rant, İhmal, 3. Köprü Öldürür

8 ve 9 Eylül tarihlerinde Tekirdağ ve İstanbul’da yaşanan sel felaketleri ile ilgili bugün (10 Eylül) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde İstanbul İKK tarafından bir basın toplantısı düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz tarafından yapılan basın açıklamasının ardından Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Eyüp Muhcu, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Besim Sertok, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık yaşanan felaketle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkemizde doğa olaylarının artık sıkça afetlere ve felaketlere dönüşmeye başladığının belirtildiği basın açıklamasında bunun sorumlusunun merkezi ve yerel yönetimler olduğu vurgulandı. Kentler, üretilen rantların, genel olarak her türlü sermayenin ve iktidar yandaşlarının talanına sunulduğu bir yağma alanı olarak görüldüğü sürece bu felaketlerin devam edeceğinin dile getirildiği açıklamada “Afet öncesi, anında ve sonrasındaki süreçlerden sorumlu olan tüm yetkilileri yaşanan can kayıplarındaki ve oluşan maddi zarardaki paylarına dair özeleştirilerini verip, istifa etmeye; başta yurttaşlarımız olmak üzere tüm toplumsal dinamikleri; bilime yaslanan, insanı ve doğayı çalışmalarının merkezine koyan, kamu yararı gözeten politikalarda birleşerek bir yandan kentleri yağmaya ve talana açan diğer yandan kaderciliği ve çaresizliği pompalayan bu toplumsal zihniyete karşı mücadele etmeye çağırıyoruz” denildi.

Basın açıklamasının ardından Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Eyüp Muhcu söz alarak yönetimlerin mahkeme kararlarını bile dinlemeyecek pervasızlığa sahip olduğunu belirtirken, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık tarım arazilerini yerleşime açan yerel yönetimin yaşanan felaketin sorumlusu olduğunu dile getirdi. Ardından söz alan Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Besim Sertok rantçı politikaları eleştirerek “99 depreminden sonra depremin değil yapıların öldürdüğünü 10 yılda anladık. Bu kadar zamana gerek olmadan herkes şu an görmelidir ki, yağmur değil 3. Köprü öldürür.” dedi.

Basın toplantısının ardından İstanbul İKK’nın tuttuğu bir otobüsle aralarında Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Alpaslan, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurlu Üyesi Pınar Hocaoğulları, Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Durkanoğlu’nun bulunduğu ve çoğunluğu genç mühendisler ve öğrenci üyelerden oluşan bir grup sel bölgesini ziyarete gitti. 

politeknik.org.tr