İşsiz Mühendise Darbe!.. – Ertuğrul Ünlütürk

Geçen hafta sizlere TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üzerindeki iktidar baskısından bahsetmiştim. Şimdi de eşine benzerine zor rastlanabilecek bir uygulamayı anlatarak, kaldığım yerden devam ediyorum..

TMMOB bünyesindeki meslek odaları, internet sitelerinde iş duyuruları yayınlarlar. Bu duyurular, sadece o meslek odasının üyelerine yöneliktir, başka hiçbir duyuru bulunmaz. Firmalar ve mühendislik-mimarlık büroları, teknik eleman taleplerini ilgili meslek odasına iletirler; o talep odanın internet sitesinde oda üyelerine duyurulur. İş arayan üye de gider o firmaya başvurur; anlaşır veya anlaşamaz, o artık onların bileceği iştir. Burada, meslek odasının en ufak bir ekonomik çıkarı yoktur; tekyaptığı şey, kendi üyesi olan iş sahiplerinden gelen personel taleplerini, iş arayan üyelerine duyurmaktır.

Buraya kadar son derece doğal, insani ve mesleki olan bu işleyişe, AKP iktidarı çomak soktu. Ülkeyi tepeden tırnağa ticaretin kıskacına alan iktidar, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)‘yu, iş ilanlarını internet sitesinde duyurduğu için cezalandırdı. Esas görevi işsizlere iş olanağı sağlamak olan İŞKUR, işini gücünü bırakıp EMO internet sitesindeki iş duyurularına takılmış kalmış..

EMO, İŞKUR‘dan “özel istihdam bürosu” izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yaptığı gerekçesiyle, geçtiğimiz yılın Nisan ayında 12.327 TL para cezasına çarptırıldı. Olayın tekrarı halinde, cezanın 2 katına çıkacağını bildiriyor İŞKUR.. EMO bu cezaya itiraz etti, itirazı yargı tarafından reddedildi. Bu karar üzerine, bir üst mahkemeye itirazda bulunan EMO, itirazı yeniden reddedilince bu cezayı ödemek zorunda bırakıldı.

Oturdum, özel istihdam bürosunun nasıl kurulduğunu araştırdım. AKP Hükümetinin 2008 yılında çıkardığı yönetmeliğe göre özel ve tüzel kişiler bu büroları kurabiliyor. Özel kişi derken, canı çeken her vatandaşı anlayabiliriz.. Tüzel kişiler ise şirketler, vakıf ve dernekler olarak sayılabilir.. Kurduğunuz büronun başına yetkili bir kişi getirmeniz zorunlu, onun da 4 yıllık fakülte mezunu ve sabıkasız olması gerekiyor. Başvuranlardan 24 bin küsur liralık bir teminat mektubu ve 2 bin liraya kadar masraf alınıyor. Ondan sonrası da bir büro, bir kasa, bir masa..Özel istihdam büroları, işgücü talebini karşıladığı işverenlerden gelir sağlıyor; ayrıca iş bulduğu sanatçı, sporcu ve üst düzey yöneticilerden de ücret alabiliyor.

Onbinlerce mühendis üyesi olan EMO, sadece kendi üyelerine yönelik iş duyurularını sitesinde yayınladığı için cezalandırılmışa; piyasalaştırmanın vardığı en son nokta işte budur. EMO‘ya verilen para cezasının anlamı, “bu alan ticari bir alandır; bunu bir İŞKUR, birde özel istihdam büroları yapabilir” demektir.

TMMOB bünyesindeki meslek odalarının genel kurul süreçlerinin başladığı bu dönemde EMO‘ya verilen bu ceza, aslında bütün TMMOB örgütlülüğüne verilmiş önemli ve geniş anlamlı bir cezadır. Bu cezanın anlamını, meslek odalarını politika yapmakla suçlayan gerici-liberal ittifakın temsilcilerinin de çok iyi okuması gerekiyor. AKP iktidarına çanak tutarak istediğiniz kadar devrimci-demokrat meslek odalarını suçlayım, istediğiniz kadar dar meslekçi pencereden bakın; siz bile işsiz kaldığınız zaman meslek odanız size yardımcı olamayacak, çünkü AKP böyle istiyor !..

Kaynak: Günlük Evrensel – 14.01.2012