Validebağ’da dereye lağım suyu karışıyor, koru ranta zorlanıyor

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Validebağ Gönüllüleri, Validebağ Korusu’nda bulunan deredeki atık su problemi ve dava süreçleriyle ilgili açıklama yaptı: “Dere lağım suyu taşıyor, koru ranta açılmak isteniyor”

Çevre mühedisleri, mimarlar ve Validebağ gönüllüleri, Validebağ Korusu’nun içinde akan derenin kirlenmesine ilişkin bugün (24 Şubat) Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi Binası’nda basın toplantısı düzenledi. Açıklamada, Validebağ Korusu’nda dereden alınan su numunelerinin analiz sonuçları raporu, Nazım İmar Planları hakkındaki dava süreçleri ve devam eden mücadeleler kamuoyuna aktarıldı. Basın toplantısına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı C. Sami Yılmaztürk, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Avukatı Can Atalay, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Cevahir Efe Akçelik ve Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin katıldı.

“Dere lağım suyu taşıyor”
Çevre mühendisi Cevahir Efe Akçelik, korudan aldıkları su numunelerinin analiz sonuçlarına göre lağım sularının koru içerisindeki dereye aktığını, suda hastalık yapıcı maddelerin yoğun olduğu açıkladı. Akçelik, korunun etrafında yürütülen rant projelerinin koruyu baskıladığını, atık sularıyla da koruyu kirlettiğini ifade etti. Yüzeysel suların biyolojik fiziko-kimyasal ve kimyasal açıdan korunabilmesi için atık ve artık maddelerinin korudaki dereye karıştırılmaması gerektiğini belirten Akçelik “Validebağ Korusu Deresi’ni incelediğimizde atıksuyun kaynak noktasına doğru yaklaşıldığında kirletici konsantrasyonların artmakta olduğu; çökebilir katkı maddelerinin atık suyu taşıyan kanalette, kanalet boyunca ve koru içindeki derede yatak boyunca çöktüğü görülmüştür” ifadelerini kullandı.

“Validebağ rant ve yağma kıskacında”
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk de, Validebağ Korusu hakkında yürütülen hukuki mücadeleyi ve korunun tarihsel sürecini aktardı. Mega inşaat projelerinin gölgesinde her gün yeni bir planla korunun yok edilmek istendiğini belirten Yılmaztürk, AKP ile birlikte rant odaklı yapılaşma baskısının katlandığını söyledi. Yılmaztürk, atık su karıştırılan dere kenarındaki 100 yıllık ağaçların kuruyup devrildiğini, 2006 yılından bu yana AKP’nin Üsküdar Belediyesi eliyle koruya ilişkin çılgın yıkım projeleri kurguladığını açıkladı. Yılmaztürk, Danıştay 6. Dairesi’nin 16 Aralık 2014’de, Nazım İmar Planı’ndaki değişikliklerin Validebağ Korusu ve çevresinin doğal değerlerinin korunması amacına bağdaşmadığı ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle idare mahkemesince verilen iptal kararını onadığını hatırlattı.

Koruyu korumaya devam edeceğiz
Validebağ Gönüllülerinden Arif Belgin yaptığı konuşmada beton atıkları ve dereyi köpürten kimyasal atıkların aylardır aralıklarla devam ettiğini ancak İSKİ’ye yapılan başvurulardan hiçbir sonuç alamadıklarını belirtti. Belgin, yürüttükleri mücadelenin devam edeceğini açıkladı.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Validebağ Korusu Deresi İnceleme Raporu için tıklayınız.

politeknik.org.tr