Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) 2. Bölge İstanbul Bildirgesi Yayınlandı
Spread the love

18 Haziran 2011’de İstanbul’da toplanan Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan 2. bölge sinde bulunan  mimarlık örgütlerinin başkanları ve temsilcileri, oybirliğiyle bir bildiri yayınladılar.
 
Afganistan, Azerbaycan, Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya ve Litvanya), Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, Kıbrıs, Lübnan, Macaristan, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’ın temsil edildiği buluşmanın sonucunda kaleme alınan ve demokratik hakların savunulması ve afetlere karşı önlem alınmasının, savaşlara ve siyasi çatışmalara karşı barışın sağlanması amacıyla bölgede dayanışma, diyalog ve işbirliği içinde hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunun belirtildiği bildiri şöyle:
“Toplantı katılımcıları, güçlü bir mutabakat içinde:
• İnsan haklarını ve toplum yararını savunan mimarlık örgütlerinin demokratik, bağımsız ve bilimin rehberliğinde yaptıkları çalışmalarının önünde engel oluşturan küresel gelişmeler ve yasal düzenlemeler konusunda endişelerini dile getirmiş ve bu kapsamda mimarlık örgütlerinin rolünün son derece önemli olduğunu belirtmişlerdir.
• Çevreye, kente, mimarlığa, somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerine duyarlılık ve saygı göstermeyen yapılı çevre, kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin yarattığı kayıplar ve sorunların tehlikeli boyutlara ulaştığı değerlendirmesi yapılarak, bu konudaki kaygılar dile getirilmiştir. 
• Özellikle çağımızda sayıları ve yarattığı tahribatlar gittikçe artan doğal ve insan eliyle yaratılan afetler hatırlatılarak, doğal ve ekolojik değerlerin korunmasının hayati önemi vurgulanmıştır.
• Yoksulluk sorununu ve demokrasi karşıtı yaklaşımları göz ardı ederek, kentsel mekanı bir “yatırım ve özel rant” aracı olarak gören küresel pazar politikalarına karşı dayanışma çağrısı yapmıştır.
• Gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler arasında eşitsizliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği ve yapılacak olan bu yöndeki çalışmalara destek vereceği bildirmişlerdir.
İçinde bulunduğumuz küresel kriz koşullarında, insan hakları, eşitlikçi toplumsal politikalar ve gelecek nesillerin refahı için, UIA’nın oluşturduğu mimari birlik içinde tek bir ses olmanın önemi vurgulanarak bu konuda kararlılık iradesi beyan edilmiştir”.
 
kaynak: yapı.com.tr 

Spread the love